Vodenje kadrovskih procesov (23. in 24. november 2017)

Vodenje kadrovskih procesov

23. in 24. novembra 2017

O PROGRAMU

Kadrovski procesi so temeljno ogrodje vsake organizacije s pomočjo katerih upravljamo in gospodarimo s človeškim kapitalom kot najpomembnejšim virom konkurenčne prednosti. Skrb za vodenje in pravilno izvajanje kadrovskih procesov poleg kadrovskih strokovnjakov prevzemajo tudi vodje (oddelkov) in managerji. Tovrstna odločitev ima veliko prednosti kot so: nižji stroški, prožnost sistema, ki se lažje sooča s spremembam, hitrejše in natančnejše spremljanje delovne uspešnosti, hitrejši razvoj in rast organizacij…

Na delavnici boste spoznali pet temeljnih kadrovskih procesov:
• Načrtovanje kadrov
• Razvoj kadrov
• Uporaba zakonodaje in predpisov v kadrovskem procesu
• Plačilo za delo in nagrajevanje
• Odnosi z zaposlenimi in informiranje

Vsi kadrovski procesi imajo zelo velik pomen pri uspešnosti organizacije, zato jih je potrebno skrbno načrtovati, dosledno izvajati in nenehno izboljševati.

Delavnica je namenjena kadrovskim strokovnjakom in vodjem, ki želijo sodelovati pri izvajanju kadrovskih procesov oz. želijo to v prihodnosti izvajati še bolje.

Načrtovanje kadrov

• Načrtovanje kadrov glede na organizacijsko struktur

• Organizacija delovnih mest

• Načrtovanje človekovih zmožnosti

• Privabljanje ljudi

• Selekcioniranje in izbor kadrov

• Proces zaposlovanja

Razvoj zaposlenih

• Proces razvoja zaposlenih

• Razvoj in ocena kompetenc

• Širitev delovnih izkušenj

• Obogatitev socialnega kapitala in medsebojnih odnosov

• Matrika ključnih kadrov

• Načrtovanje kariere in nasledstev


Uporaba zakonodaje in predpisov pri vodenju kadrovskega procesa

• Obveznosti delodajalca v procesu zaposlovanja

• Pogodba o zaposlitvi

• Obveznosti in odgovornosti delodajalca v času delovnega razmerja

• Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Plačilo za delo in nagrajevanje

• Določanje osnovne plače

• Plačilo po uspešnosti

• Ugodnosti in posredna plačila

• Nagrade, priznanja, pohvale in praznovanja uspehov

Odnosi z zaposlenimi

• Ustvarjanje dobrih odnosov med in z zaposleni

• Informiranje zaposlenih

Dr. Danijela Brečko je izvršna direktorica Sofosa, Inštituta za izobraževalni management. Je avtorica preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov s kadrovskega področja in avtorica 7 strokovnih knjig. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja ter redno raziskuje področje ravnanja z ljudmi pri delu (HRM).

Miha Šercer je odvetnik, z bogato prakso urejanja delovnih razmerij in s tem povezanih sporov kot odvetnik in pred tem na različnih, tudi vodstvenih funkcijah v gospodarstvu. Redno predava teme povezane z delovnimi razmerji in je avtor številnih publikacij s tega področja, vključno s knjigo Odpoved pogodbe o zaposlitvi (Uradni list RS, 2017).

Simona Painkret, univ. dipl. psihologinja, asistentka vodje projektov pri Sofosu. Široko področje zanimanja jo je pripeljalo do raznolikih izkušenj na kadrovskem področju. Želja po učinkovitosti in razvoju pa se je, med drugim, pokazala, ko je sama prepoznala potrebo in oblikovala nekatere pripomočke, ki se sedaj uporabljajo pri izvajanju študijske prakse psihologov.

PRIJAVA IN LOKACIJA IZVEDBE

DATUM: 23. in 24. novembra 2017. Usposabljanje traja oba dneva od 8.30 do 15.30.

CENA: Redna cena usposabljanja: 300 €/udeleženca (DDV ni vključen).Cena usposabljanja za drugega in nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije znaša 270 €. (DDV ni vključen)

PRIJAVA: Obvezna je predhodna prijava preko spletnega obrazca.

LOKACIJA IZVEDBE: MLC – Fakulteta za management in pravo, Tržaška 207, 1000 Ljubljana. Udeležencem je zagotovljeno brezplačno parkiranje.