“Coaching map” – novo orodje za prepoznavanje in razvoj talentov

Talent je posebna sposobnost, ki nas razlikuje od drugih. Vsak od nas je edinstvena mešanica specifičnih predispozicij in veščin. Samozavest in zavedanje lastnih moči krepi naš občutek vrednosti. Vsak bi rad poznal svoje lastne talente, jih razvijal in izboljševal. Talenti ljudi so tudi osnova organizacijskega potenciala in ključni konkurenčni vir vsake organizacije.
Ne čakajte le na ugodne okoliščine ali priložnosti, da spoznate in začnete uporabljati talente organizacije. Coaching map je orodje s katerim lahko enostavno in hitro odkrijete vaše organizacijske potenciale in razumete tudi prilagoditvene mehanizme posameznih predispozicij za rast organizacije. Več preberite

TUKAJ

Usposabljanje za uporabo orodja “Coaching maps” kmalu tudi v Sloveniji. Pokličite nas po telefonu 041 798 655 in z veseljem vam bomo posredovali več informacij.

„Coaching maps” kot orodje vodenja

Vodenje se pogosto uporablja v poslu, še posebej, če razmišljamo o upravljanju nalog in ravnanju s človeškimi zmožnostmi . Mnogi ljudje vodijo druge. Nekateri od njih vodijo na naraven in intuitiven, način in ustvarijo spektakularne učinke. Drugi so se za doseganje podobnih rezultatov naučili, kako postati “dober vodja”, oblikovali svoje sposobnosti ali spretnosti ter pridobivali znanje in veščine o vodenju z vsakodnevnimi izkušnjami pri delu z ljudmi. Dober vodja se lahko rodi ali pa to postane z učenjem modelov vodenja.
Glavna naloga vodje je prepoznavanje talentov pri sebi in pri ljudeh. Vodja jih sicer lahko naravno prepozna, vendar mu to še ne zagotavlja uspeha. Bolj pomemben kot sam talent je namreč odnos do talenta in možnosti njihove uporabe. Coaching maps kot orodje vodenja je dobodošla pomoč v takšnih situacijah. Orodje namreč prepoznava in določa posamezne kompetence in jih analizira v najglobljem pomenu. To pomeni, da lahko raziskujemo obliko, velikost in lastnosti talentov ter odnos posameznika do svojih talentov. In še več, odnos do talenta lahko prilagodimo organizacijskemu modelu ali elementom organizacije. Vse te značilnosti določajo „Coaching Maps” kot kompleksno orodje za oblikovanje posameznih predispozicij in odkrivanje lastnih zmožnosti.

„Coaching maps” je odlična podpora HRM-ju

HRM oddelki delujejo ne le v spreminjajočem se okolju, temveč tudi s v okolju različnih posameznikovih predispozicij, talentov in kompetenc, ki se prilagajajo dnevnim izzivom, nalogam in ciljem organizacij. Njihovo delo ne zahteva le hrabrosti, temveč tudi uporabo novih orodij, metod in tehnik.
“Coaching Maps” je orodje, ki temelji na kvalitativni metodologiji, ki ne standardizira in ne razvršča ljudi vzdolž v naprej določenih kalupov, temveč prikazuje individualni potencial vsakega posameznika (vodje, sodelavcev), možnosti za njhov razvoj in nestandardizirane rešitve so-ustvarjanja v timih.
Kadrovski strokovnjaki danes ne delajo z ljudmi več množično in ne poskušajo več standardizirati svoje dejavnosti, saj bi to pomenilo, da vodijo zaposlene v konformizem. Naloga organizacije je opogumljati ljudi, da raziskujejo svoje talente za skupno dobro in se naučijo samozavesti – na podlagi samozavedanja lastnih prepričanj, vrednot in odnosa do samega sbe. “Coaching maps” je etnografsko orodje, ki omogoča globoko človeško potovanje v globino svojih talentov in strasti in omogoča njihovo udejanjanje.
Med mnogimi podrobnostmi boste kot etnograf raziskovali zgodbo vsakega človeka. In ta zgodba se bo nadaljevala v organizacijah z razvojem kompetenc in posameznikovih talentov.