Coaching

Coaching je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam razviti nova vedenja. Coacheva vloga v procesu coachinga je klientu pomagati jasno izoblikovati cilj, ustvariti novo okolje in nove vire, v katerem bo lahko razvil novo vedenje, ki ga bo vodilo do novih rezultatov.

Coaching se lahko izvaja kot poslovni ali kot osebni coaching (life coaching). Na področju poslovnega coachinga se lahko coaching izvaja individualno ali skupinsko.

»Coaching je ciljno usmerjen, sistematičen, sodelovalen in interaktivni proces med coachem in klientom (ali skupino) z namenom razvoja posameznika ali skupine. Posameznik ali skupina ob podpori coacha osebnostno raste, preseže svoje notranje omejitve, da lahko v polnosti uresniči in živi svoje potenciale ter doseže želeno ravnovesje na zanj pomembnih življenjskih področjih. Bistvo coachinga so ozaveščanje, raziskovanje, razumevanje, učenje, spremembe, ustvarjanje novih vzorcev razmišljanja in delovanja.« (definicija coachinga, ki jo je podalo Slovensko coaching združenje)

Specializirani smo za izavjanje poslovnega coachinga. Spodaj najdete ponudbi tako za individualni kot skupinski coaching.
V primeru izvedbe izven Ljubljane, se zaračunajo še potni stroški do želene lokacije izvedbe.

Individualni coaching

Individualni coaching (paket)
€170Minimalni obseg coachinga, ki pripelje do prvih rezultatov je 5 ur.
INDIVIDUALNI COACHING (posamezna ura)
€60Cena velja za 1 uro individualnega coachinga.

Skupinski coaching

Skupinski coaching (paket)
€250Uporabljamo standardna in samostojno razvita coaching orodja.
Skupinski COACHING (posamezna ura)
€45Cena velja za 1 uro skupinskega coachinga – coachinga timov.

Več zanimivega branja o coachingu:

*Če želite dostopati do člankov, morate izpolniti obrazec z vašimi podatki, ki se prikaže po parih sekundah vašega obiska te strani.