Coaching

Coaching je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam razviti nova vedenja. Coacheva vloga v procesu coachinga je klientu pomagati jasno izoblikovati cilj, ustvariti novo okolje in nove vire, v katerem bo lahko razvil novo vedenje, ki ga bo vodilo do novih rezultatov.

»Coaching je ciljno usmerjen, sistematičen, sodelovalen in interaktivni proces med coachem in klientom (ali skupino) z namenom razvoja posameznika ali skupine. Posameznik ali skupina ob podpori coacha osebnostno raste, preseže svoje notranje omejitve, da lahko v polnosti uresniči in živi svoje potenciale ter doseže želeno ravnovesje na zanj pomembnih življenjskih področjih. Bistvo coachinga so ozaveščanje, raziskovanje, razumevanje, učenje, spremembe, ustvarjanje novih vzorcev razmišljanja in delovanja.« (Slovensko coaching združenje)

Coaching se lahko izvaja kot poslovni ali kot osebni coaching (life coaching). Na področju poslovnega coachinga se lahko coaching izvaja individualno ali skupinsko.

Specializirani smo za izvajanje poslovnega coachinga. Spodaj najdete ponudbi tako za individualni kot skupinski coaching. V primeru izvedbe izven Ljubljane, se zaračunajo še potni stroški do želene lokacije izvedbe.

Individualni coaching

Individualni coaching (paket)
€600 - 1900Mini paket - tri srečanja; maksi paket - 10 srečanj
INDIVIDUALNI COACHING (posamezno srečanje)
€220Eno srečanje traja 120 minut

Skupinski coaching

Skupinski coaching (enodnevni paket)
€1700Trajanje 8 ur
Skupinski COACHING (posamezna ura)
€300Cena velja za 1 uro skupinskega coachinga – coachinga timov.

Več zanimivega branja o coachingu:

*Če želite dostopati do člankov, morate izpolniti obrazec z vašimi podatki, ki se prikaže po parih sekundah vašega obiska te strani.

Powered by