Delavnice in treningi

Nove managerske veščine

NOVO! Management procesov in nalog, management ljudi ter management samega sebe so tri osnovna področja managerskih veščin za vodenje v 3. tisočletju. Čas je, da se od transakcijskega vodenja pomaknemu k k transformacijskemu načinu ter gradimo vpliv na spodbudah, znanju in zgledih!

Mentorstvo – izkušnje preteklosti za znanje prihodnosti

NOVO! Slavni mentorski pari v zgodovini, kot so bili Platon – Socrates; Jung –Freud, Haydn-Beethoven, odkrivajo pravo poslanstvo mentorstva kot proces v katerem mentor pomaga razvijati kariero mentoriranca in ga usmerja na njegovi poti do osebne uspešnosti.

FotoBranje®-Celoumski sistem učenja

NOVO! FotoBranje® – Celoumski sistem učenja zajema usposabljanje za obvladovanje učinkovitih in uspešnih tehnik učenja, kjer uporabljamo in aktiviramo večji del možganskih aktivnosti kot pri klasičnem učenju. Odkrijte svoje potenciale z novim pristopom.

Medgeneracijsko komuniciranje in sodelovanje pri delu

Na trgu dela nastopa že pet različnih generacij, vse z različnimi vrednotami, različnimi pričakovanji, različnimi komunikacijskimi stili in kar je za vodjo najzahtevnejše, drugačnimi motivacijskimi “zemljevidi”.

Premagajmo stres na delovnem mestu

Živimo v dobi preobilja in neslutenega tehnološkega razvoja, ki naj bi nam prinesel več blaginje in več prostega časa. Toda zdi se, da je ravno obratno in vvse več je stresa. Pomagamo si lahko s preprostimi a učinkovitimi tehnikami za premagovanje stresa na delovnem mestu.

Ravnanje s konflikti

Konflikti so vsakdanji pojavi, ki smo jim priča tako v službenem kot zasebnem življenju. Skoraj nemogoče se jim je izogniti, lahko pa se naučimo spretnosti obvladovanja in njihovega konstruktivnega razreševanja.

Načrtovanje kariere in karierna sidra

V sodobnem svetu narašča pomen vprašanj v zvezi s kariero, ki jo danes razumemo kot življenjsko učno pot Načrtovati svojo pot v “teatru nove ekonomije” je vse prej kot lahko, saj bo po napovedih futurologov kar 65 odstotkov osnovnošolcev opravljajo poklice, ki danes sploh še ne obstajajo.

Čustveno-inteligentna komunikacija

Kako ustrezno in učinkovito komunicirati in sodelovati s posameznikom skozi prizmo njegove čustvene matrike? Lahko si pomagamo z načeli in strategijami čustveno-inteligentne komunikacije, ki jo bomo na delavnici dodobra spoznali in preizkusili v živo.

Učinkovita izraba časa za povečanje uspešnosti in zadovoljstva pri delu

Se tudi vam zdi, da ves čas tekmujete s časom in svojih nalog ne uspete opraviti pravočasno? Naj čas postane vaš prijatelj in zaveznik, delovne naloge pa vir zadovoljstva in uspešnosti.

Vodenje za dvig organizacijske energije

Dober voditelj ima rad ljudi in se zaveda, da so le ti njegova največja dragocenost in njegova najpomembnejša naloga razvoj ljudi. Če se razvijajo ljudje, raste tudi organizacija

Vodenje pogovora o delovni uspešnosti

Čas tradicionalnih letnih razgovorov je mimo. Nadomešča jih pogovor o delovni uspešnosti (PDU), ki temelji na novih spoznanjih o vodenju in upravljanju delovne uspešnosti.

Priprava in vodenje zaposlitvenega razgovora

Osemdeset odstotkov uspeha je že v tem, da se upaš pokazati!
20 odstotkov pa v dobri pripravi! Delavnico izvajamo za iskalce zaposlitve kot tudi za delodajalce, ki vodijo kadrovske zaposlitvene razgovore.

Timsko delo

Ne finance, ne strategija, ne tehnologija, ampak timsko delo je tisto, ki prinaša organizaciji ultimativno konkurenčno prednost, zato ker je tako močno, toda tudi tako redko.

Razvoj vodstvenih kompetenc

Kompetence nam niso dane enkrat za vselej, treba jih je obnavljati vse življenje. Ste pripravljeni na
nove izzive voditeljstva, vseživljenjsko učenje ter nenehno obnavljanje vodstvenih kompetenc v digitalni dobi?

Izzivi srednjih let in ohranjanje polne angažiranosti

Delavnica pomaga razumeti, kaj se nam dogaja v obdobju srednjih let in nas usposobi, da učinkovito poskrbimo za svoje fizično in duševno zdravje. Poudarek je na pozitivnih spremembah življenjskega sloga.

Viri energije za osebno rast

Ne delo in ne denar, vaša osebna energija je tista, ki določa vašo uspešnost, način sodelovanja z drugimi in zadovoljstvo v življenju

Moderiranje izobraževalnih dogodkov

Moderator je tisti, ki daje izobraževalneim in drugim dogodkom poseben čar. Velja pravilo, da lahko dober moderator reši še tako slab dogodek. Izmojstrite se s pomočjo poznavanja sodobnih pristopov v moderiranju.

Pedagoško-andragoško usposabljanje za predavatelje in trenerje

Znanje, ki ga ne podeliš z drugimi, je kot luč v zaprti posodi, sveti, toda nikomur ne koristi. Vsakdo poseduje e določeno znanje, prenos le tega pa je umetnost, ki zahteva poznavanje učnih metod in tehnik.

Pet ključev odličnega vodenja

»Dober vodja se ne rodi, ampak z leti naredi« (Danijela Brečko)

Naloge in vloge voditeljev 3 tisočletja so: usmerjanje, motiviranje ter razvijanje zaposlenih z namenom doseganja vizije, poslanstva ter ciljev organizacije.

Vodenje kadrovskih procesov

Kadrovski procesi so temeljno ogrodje vsake organizacije s pomočjo katerih upravljamo in gospodarimo s človeškim kapitalom kot najpomembnejšim virom konkurenčne prednosti. V veliko organizacijah, zlasti manjših, kadrovskih procesov ne upravlja kadrovska služba, temveč vodje/managerji sami.

E-tečaj:Premagajmo stres

Danes bolj kot kdajkoli potrebujemo napotke, kako obvladovati in nadzirati neprestane zahteve in obvladati krmilo. Prekinite z nezdravimi vzorci in začnite uživati življenje.
Tečaj predstavlja tehnike za obvladovanje stresa, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu, torej daleč stran od telovadnic. Z nakupom postane vaša trajna last in se lahko k njemu vračate kadarkoli potrebujete.

E-tečaj: 20 ključev za uspešno timsko delo

Spoznali boste 20 zapovedi uspešnega timskega dela in izdadno prakticirali vsako izmed njih. Vse to lahko storite tudi iz domačega fotelja.

Vstopite v e-tečaj in se prepričajte sami!