Mentorstvo in medgeneracijsko sodelovanje

Mentorstvo in medgeneracijsko sodelovanje

19. januarja 2018

Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti. (Kitajski pregovor)

O PROGRAMU

Izmenjava znanj, izkušanj, življenjskih načel izjemno bogati tako na osebni kot tudi poslovni ravni. Sodelovanje je namreč tisto, ki daj občutek pripadnosti in omogoča rast ter na drugi strani zahteva spoštovanje in odgovornost. Da vse to zaživi in pridobi na pomenu pa je potrebno poznati nekatere zakonitosti in usmeritve, kako krmiliti s človeško raznolikostjo in doseči največ kar v dani situaciji lahko. Dobro premišljen pristop, pravi ljudje in spoštljiv odnos so prava semena za vzklitje rezultatov v najboljše cvetove. In tako kot je pri cvetovih je tudi pri rezultatih – najboljši so lahko različni za različne.

Delavnica je namenjena organizacijam, ki sistematično načrtujejo mentorstvo in vsem tistim, ki že ali bodo v prihodnosti opravljali vlogo mentorja in si le to želijo opraviti odlično.

Mentor in mentorski proces

• Kdo je lahko komu mentor

• Vloge, ki jih opravlja mentor

• Kompetence za opravljanje vloge mentorja

• Kako poteka proces mentorstva

• Mentorstvo tudi na daljavo

Komunikacija v mentorskem procesu

• Avtentičnost, jasnost in nedvoumnost

• odzivnost in doslednost

• Aktivno poslušanje in preverjanje razumevanja

• Stalna in konstruktivna povratna informacija

• Pozitivna in v prihodnost usmerjena spodbuda

Pomen vrednot pri vodenju mentorskega procesa

• Vrednote so DNK našega vedenja

• Proces oblikovanja vrednot

Različne generacije v delovnem okolju in njihove posebnosti

• Generacija veteranov

• Generacija otrok blaginje-baby boomerji

• Generacija X

• Generacija Y

• Generacija Z

Uspešno medgeneracijsko učenje in sodelovanje

• Vsi različni – vsi odlični

• Združevanje prednosti različnih generacij

CILJI USPOSABLJANJA

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci:
– vodili mentorski proces na podlagi poznavanja svojih vlog
– znali načrtno razvijati kompetence dobrega mentorja
– znali pripraviti mentorski načrt
– izpopolnili veščine komunikacije v mentorskem procesu in znali reševati konfliktne
– spoznali proces oblikovanja vrednot
– spoznali posebnosti različnih generacij in znali združiti njihove prednosti.

Dr. Danijela Brečko izvršna direktorica Sofosa, Inštituta za izobraževalni management. Je avtorica preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov s kadrovskega področja in avtorica 7 strokovnih knjig. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja ter redno raziskuje področje ravnanja z ljudmi pri delu. Sodeluje v mentorskem programu Sekcije managerk pri združenju Manager,vlogo mentorice pa opravlja tudi v lastnem podjetju.

Simona Painkret, univ. dipl. psihologinja, asistentka vodje projektov pri Sofosu. Široko področje zanimanja jo je pripeljalo do raznolikih izkušenj na kadrovskem področju. Želja po učinkovitosti in razvoju in tako je samostojno oblikovala nekatere pripomočke, ki se sedaj uporabljajo pri izvajanju študijske prakse psihologov.


PRIJAVA IN LOKACIJA IZVEDBE.

DATUM: 19. januarja 2018. Usposabljanje traja od 9.00 do 15.00.

CENA: Redna cena usposabljanja: 220 €/udeleženca (DDV ni vključen).
Cena usposabljanja za prijave do 31.12. 2017 znaša 199 €. (DDV ni vključen)

PRIJAVA: Obvezna je predhodna prijava preko spletnega obrazca.

LOKACIJA IZVEDBE: MLC – Fakulteta za management in pravo, Tržaška 207, 1000 Ljubljana. Udeležencem je zagotovljeno brezplačno parkiranje.