Moderiranje

Moderiranje je najbolj naraven način človekove interakcije in se je praktično začelo že ob ognju, ko je vodja skupine vodil in moderiral pogovor zbranih v smeri reševanja trenutnega izziva.
Sodobno moderiranje skupinskih procesov je začelo dobivati formalne oblike in pravila v 60-ih letih; najprej v ZDA, potem pas se je hitro razširilo po vsem svetu.
Osnovna filozofija pri moderiranju je, da učenje ni in ne more biti več zgolj enosmerni proces, temveč mora vključevati vse udeležence učnega procesa, tako predavatelje, učitelje kot tudi učence. Moderiranje pa je vezni člen, ki zagotavlja večsmernost tega procesa.
Večsmernost in interaktivnost procesov je omogočil prodor sodobne filozofije, to je – prepričanje v pozitivnost sprememb, ki je tudi srčika moderatorskega poslanstva.
Moderator je torej tisti, ki mora prvi verjeti, da imajo vsi ljudje skrite potenciale in da se te potenciale da izvabiti iz ljudi.

Sodobna definicija moderatorstva
„Moderator je oseba, ki s pomočjo različnih moderatorskih metod in tehnik skupinam, organizacijam in skupnostim pomaga pri ustvarjanju novih idej in produktov, spodbujanju inovativnosti, strateškem in drugih oblikah načrtovanja, vzpostavljanju sodelovanja in oblikovanju mrež, sprejemanju odločitev, reševanju problemov in konfliktov, spreminjanju prepričanj … in drugih izzivih današnjega časa“ (Društvo moderatorjev Slovenije)

Specializirani smo za moderiranje dogodkov, omizij ter strateških delavnic.Cena po dogovoru.

Moderiranje dogodkov
Moderiramo enodnevne in več dnevne dogodke (seminarje, simpozije, konference, posvete, predstavitve, podelitve nagrad, poslovne zajtrke…). V sodelovanju z naročnikom samostojno pripravimo vse potrebne vsebine (vezne tekste in drugo ) za moderiranje.
Moderiranje strokovnih omizij in panelov
Moderiramo panele in omizja, kjer nastopa več govornikov strokovnjakov oziroma predavateljev. Lahko pomagamo pri vodenju ali pa v celoti izberemo sogovornike in poskrbimo za celotno organizacijsko in vsebinsko pripravo omizja.
Moderiranje strateških delavnic
Moderiramo strateške delavnice, ki so primerne tako za organizacije in/ali za interesne skupine.
Pri moderiranju strateških delavnic za organizacijein/ali za interesne skupine razpolagamo s poslovnimi orodji za analizo potreb ter strateško odločanje.

Prenesite si zanimivo branje polno praktičnih nasvetov:

*Če želite dostopati do člankov, morate izpolniti obrazec z vašimi podatki, ki se prikaže po parih sekundah vašega obiska te strani.