Sofos

Od merjenja zadovoljstva, preko kulture in zavzetosti, do organizacijske energije

/ Danijela Brecko

Delovne organizacije obstajajo približno 200 let. Od njihovega nastanka
pa do danes se je marsikaj spremenilo in razvilo. Temu primerno se tudi
na področju HRM-ja kot tudi vodenja spreminjajo in nadgrajujejo pristopi
ter orodja, s katerimi si organizacije prizadevajo izboljšati učinkovitost.
Preberite celoten članek, ki je bil objavljen v reviji HR&M (februar/marec 2018).

Od merjenja zadovoljstva, preko kulture in zavzetosti, do organizacijske energije