Osebna energija in čustveno-inteligentna komunikacija

Namen

Ne delo in ne denar, vaša osebna energija je tista, ki določa vašo uspešnost, način sodelovanja z drugimi in zadovoljstvo v življenju. (Danijela Brečko).

Spoznanja kvantne fizike nam jasno sporočajo, da človek ni le fizično ampak tudi energijsko bitje. Na to dejstvo v delovnih okoljih, pa tudi kje drugje, velikokrat pozabimo. Moč osebne energije se manifestira v nivoju mobilizacije čustvenega, intelektualnega in vedenjskega potenciala ali drugače povedano, moč naše energije opredeljuje tisto, kar čutimo, tisto, kar mislimo in način kako ravnamo s seboj in drugimi?Fenomen osebne energije ima tako izjemno velik vpliv na vsa področja delovanja posameznika in določa kakovost medosebnega komuniciranja in sodelovanja kot tudi (delovno) uspešnost slehernega posameznika.Tako ima vsak človek svojo osebno energijsko matriko, ki jo sestavljajo štiri energijska stanja: energija produkcije, energija udobja, energija malodušja in energija razjedanja. Le ta pa ni fiksna, ampak se dnevno spreminja, nanjo pa ima največji vpliv posameznik sam, ki izbira načine odzivanja na zunanje okoliščine. Izziv, ki ga naslavljamo v delavnici je: kako ustrezno in učinkovito komunicirati in sodelovati s posameznikom skozi prizmo njegove energijske matrike?Ob tem si bomo pomagali z načeli in strategijami čustveno-inteligentne komunikacije, ki jo bomo predhodno dodobra spoznali in preizkusili v živo.

Cilji

Udeleženci bodo po končanem usposabljanju znali:

 • prepoznavati svojo energijsko matriko in matriko svojih sogovornikov,
 • uporabljati strategije prehoda iz enega v drugo energijsko stanje,
 • uporabljati načela čustveno inteligentne komunikacije pri vodenju odnosov,
 • izbrali najučinkovitejše komunikacijske strategije glede na energijsko matriko posameznika,
 • uporabljati strategije čustveno-inteligentne komunikacije za preprečevanje in reševanje prijav čustvenega in psihičnega nasilja na delovnem mestu.
 • Dodana vrednost delavnice

 • Udeleženci bodo predhodno s pomočjo posebnega vprašalnika raziskali svojo osebno energijsko matriko – analizo pa bodo prejeli na delavnici.
 • Vsebino delavnice bomo predstavili skozi igro vlog, kjer bo vsak posameznik imel možnost preizkušati načela čustveno- inteligentne komunikacije.
 • ADE Certifikat

  Udeleženci, ki uspešno opravijo zaključno preverjanje znanja, prejmemo certifikat ADE (Ambasador dobre energije)

  Za nadaljnji razvoj in nadgradnjo priporočamo še