Sofos

Percepcija, perspektiva in začetna točka konflikta

/ Danijela Brecko