Priprava in vodenje zaposlitvenega razgovora

Trajanje

16 ur

Namen

Osemdeset (80) odstotkov uspeha je že v tem, da se upaš pokazati! (Wody Allen) 20 odstotkov pa v dobri pripravi!

Zaposlitveni razgovor namreč se začne že mnogo pred samim razgovorom; potrebna je dobra in celovita priprava nanj, ki jo tvori več dejavnikov, med njimi zlasti pridobitev pravih informacij o organizaciji ter dobra osebna ter psihična priprava nanj, Na delavnici bomo študentom predstavili zakonitosti zaposlitvenega razgovora, kadar le ta poteka neposredno pri delodajalcu oz. pri najeti agenciji delodajalca. Udeleženci delavnice bodo s pomočjo diagnostičnega orodje spoznali tudi svoje karierno sidro. Na delavnici bodo potekale tudi simulacije zaposlitvenih razgovorov v živo, ki se bodo snemali s kamero. Pomemben del predstavlja tudi 360 stopinjska povratna informacija o razgovoru, ki si jo bomo podali med seboj.

Cilji

Udeleženci bodo po končanem usposabljanju:

  • samostojno pripravili načrt za zaposlitveni razgovor,
  • suvereno in samozavestno vodili zaposlitveni razgovor,
  • opravili najmanj tri razgovore v roku meseca dni po usposabljanju.