STORITVE

Z našimi stortivami povezujemo talente in strasti posameznikov, timov in organizacij!

60-urni program usposabljanja za razvoj veščin vodenja v 3. tisočletju

Nove managerske veščine

Pester nabor delavnic in treningov iz različnih tematskih področij

Delavnice in treningi

Preverite kaj je ter kako ga lahko vnesete v delovanje vašega podjetja.

Coaching

Analiziramo vaše potrebe in pripravimo program, ki je pravi za vas.

Vodenje projektov

Že imate pravega moderatorja, ki bo znal poskrbeti za pravo atmosfero?

Moderiranje

Znanje zaposlenih je pomemben vir, ki pripomore k uspešnosti podjetja ali organizacije.

Strokovna predavanja