Sofos

Splošni pogoji poslovanja

Prijava na dogodke

Splošni pogoji

 

Prijava in odjava

Prijava na posamezni izobraževalni dogodek mora biti pisna. Lahko jo pošljete preko spletnega obrazca ali e-pošti na info@sofos.si.

Prijavo pošljite najkasneje štiri delovne dni pred dogodkom. Skrajni rok za morebitno odjavo je štiri dni pred dogodkom. Odjava mora biti pisna. Če se boste odjavili tri dni pred dogodkom, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi ali v primeru, da odjave niste poslali, pa v celoti. V primeru pozne odjave oz. neudeležbe na dogodku zaradi bolezni, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 10 odstotkov kotizacije. V tem primeru organizatorju kot dokazilo predložite bolniški list.

Če je dogodek brezplačen, je prijava vseeno obvezna, saj lahko le tako kakovostno načrtujemo izvedbo dogodka. 

Kotizacija in plačilo

Višina kotizacije (in kaj vključuje) je objavljena na spletni strani. Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.  V primeru brezplačnega dogodka, vam kotizacije ne bomo zaračunali.

Program

Organizator jamči, za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb.

Sprememba termina in/ali lokacije izobraževalnega dogodka

Organizator dogodka si pridržuje pravico do terminske ali prostorske spremembe izobraževanja zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.

Odpoved izobraževalnega dogodka

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali pa v dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu.