Sofos
Storitve / Asertivno komuniciranje

Asertivno komuniciranje

Namen in cilji usposabljanja

Beseda asertivnost izhaja iz anglosaksonskega jezikovnega območja. Njena korena »assert« in »be assertive« pomenita zahtevati nekaj,  zagovarjati se,  postaviti se za svoje pravice, izražati gotovost in samozavest. 

Asertivnost pomeni način vedenja, mišljenja in komuniciranja, pri katerem tako na besednem kot telesnem nivoju jasno in odločno izražamo svoje potrebe, čustva, želje in mnenja na način, ki je spoštljiv tako do nas kot tudi do sogovornika. Asertivnost pomeni tudi zmožnost izbiranja in spreminjanja svojega vedenja.  Asertivno komuniciranje izhaja iz pozicije »jaz sem v redu, ti si v redu«, izhaja torej iz spoštovanja sebe in sogovornika. Gre za način učinkovite komunikacije z drugimi, pri katerem  prepoznavamo potrebe. se izražamo jasno, samozavestno in spoštljivo. 

Izziv, ki ga naslavljamo v delavnici je: razviti asertivni slog komuniciranja in hkrati učinkovito komunicirati in sodelovati s posameznikom skozi prizmo njegovega komunikacijskega vzorca! Ob tem si bomo pomagali z načeli in strategijami asertivne komunikacije, ki jih bomo predhodno dodobra spoznali in preizkusili na praktičnih primerih. 

 

 

Znanja in kompetence

Znanja: vodenje, komunikacija, psihologija

Kompetence:  asertivnost. nebesedna komunikacija, govorna komunikacija, čustvena inteligentnost, ravnanje z osebno energijo

 

 

Cilji usposabljanja in izobraževanja

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci:

  • prepoznavali svoj lasten stil komuniciranja in stil komuiciranja sogovornika 
  • spoznali pristope za razvijanje asertivnega načina komuniciranja
  • zavestno uporabljati načela asertivne komunikacije pri sodelovanju z drugimi, zlasti pri vodenju
  • samostojno izbirali najučinkovitejše strategije glede na komunikacijski vzorec sogovornika

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še