Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Izzivi dela na daljavo in upravljanje psihosocialnih tveganj

Izzivi dela na daljavo in upravljanje psihosocialnih tveganj

Namen in cilji usposabljanja

Delo na domu postaja nova normalnost. Po nedavno izvedeni raziskavi (Brečko, D. Kompetence za vodenje na daljavo, 2021); kar 70% podjetij zatrjuje, da bodo delo od doma oz. na daljavo  v večji ali manjši meri obdržala tudi po koncu epidemije. 

Pri delu na daljavo zaposleni delajo v spremenljivem okolju, pogosto od doma in tudi geografsko razpršeni ter z zmanjšano količino osebnih stikov.  To lahko povzroči znatno zmanjšanje produktivnosti in uspešnosti dela zaradi zmanjšane stopnje zaupanja, pomanjkanja medosebne komunikacije in identifikacije, kar posledično praviloma povzroči tudi padec motivacije.

Bistvenega pomena pri uveljavljanju dela na daljavo/domu je,  kako ključni akterji v organizaciji, predvsem vodje na vseh ravneh vodenja,  kadrovske službe, sveti delavcev…,  zaznavajo in obravnavajo potrebe delavcev, ki delajo od doma.  Od njih se pričakuje, da delajo veliko bolj samostojno in imajo dobro razvite sposobnosti za sodelovanje z drugimi člani organizacije, torej sodelavci na vseh ravneh kot tudi s poslovnimi partnerji oz. dobavitelji ter kupci. Šele z učinkovitim vodenjem in upravljanjem človeških potencialov se lahko organizacija spopade z vprašanji, povezanimi s postopkom oblikovanja dela na daljavo.

Kompetence

Znanja: psihologija, organizacija dela,  management

Kompetence: (samo)organizacija dela na daljavo, upravljanje psihosocialnih tveganj, vodenje virtualnih timov

Cilji usposabljanja

Udeleženci bodo po končanem usposabljanju:

  • znali učinkovito upravljati pomanjkljivosti in pasti dela na daljavo
  • sposobni načrtovati in organizirati lastno delo po principu zaporednosti
  • znali razvijati ključne kompetence za delo na daljavo
  • bolje upravljali psihosocialna tveganja, ki nastopijo pri delu na daljavo
  • ozavestili in razvijali ključne veščine vodenja pri delu na daljavo

 

 

 

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še