Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Medgeneracijsko komuniciranje in sodelovanje pri delu

Medgeneracijsko komuniciranje in sodelovanje pri delu

Namen

Različnost krepi!

Na trgu dela nastopa že pet različnih generacij, vse z različnimi vrednotami, različnimi pričakovanji, različnimi komunikacijskimi stili in kar je za vodjo najzahtevnejše, drugačnimi motivacijskimi “zemljevidi”. Enotna teorija motivacije ne zdrži več. Vodje se lotevajo internega CRM-ja, v želji, da z vsakim sodelavcem sklenejo “psihološko pogodbo”, ki ga bo motivirala za njegov prispevek k organizaciji. Da, svet je, kot da bi se obrnil na glavo. Le kdo še dela za denar? Kajpak vsi,boste rekli, toda to še zdaleč ni več dovolj. Ljudje delamo zato, ker želimo zadovoljiti svoje osebne vrednote in potenciale, ker želimo živeti kakovostno in tako, kot smo si sami izbrali. Nam delovna mesta to omogočajo? Je to sploh realno pričakovati? Kdo bo potemtakem akter sprememb? Bodo ljudje spremenili delo ali delo ljudi? Eno zagotovo drži; brez angažiranih ljudi ni rezultatov, brez rezultatov ni organizacij? Kako torej obdržati organizacije skupaj, kako motivirati ljudi, kako doseči večjo angažiranost vzdolž vseh generacij, ki nastopajo na trgu dela? Prihodnost je polna vprašanj … in to je dobro. Več kot imamo vprašanj, več imamo odgovorov. Če bi bilo namreč kaj drugače, bi nas moralo resnično skrbeti.

Cilji

Udeleženci bodo po končanem usposabljanju:

  • poznali vrednostne sisteme vseh 5 generacij,
  • razločevali komunikacijske stile različnih generacij,
  • izoblikovati načine za medgeneracijsko sodelovanje pri delu,
  • na podlagi poznavanja vrednot bodo znali oblikovati učinkovit medgeneracijski sistem motiviranja v organizaciji,
  • obvladovali načine kako z medgeneracijskim sodelovanjem do večje ustvarjalnosti in inovativnosti pri delu.

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še