Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Mentorstvo – izkušnje preteklosti za znanje prihodnosti

Mentorstvo – izkušnje preteklosti za znanje prihodnosti

Namen

Ste vedeli, da je bila beseda mentor prvič uporabljena že v Homerjevi Odesijadi?

Koncept mentorstva izhaja iz zgodovinske modrosti človeštva, kjer starejši in/ali izkušenejši ljudje podelijo svoja strokovna in praktična znanja svojim naslednikom. Slavni mentorski pari v zgodovini, kot so bili Platon – Socrates; Jung –Freud, Haydn-Beethoven, odkrivajo pravo poslanstvo mentorstva kot proces v katerem mentor pomaga razvijati kariero mentoriranca in ga usmerja na njegovi poti do osebne uspešnosti.
Mentorstvo v organizaciji, kot ga poznamo danes, predstavlja strategijo razvoja kompetenc in talentov in hkrati metodo za opolnomočenje v novih vlogah in novih okoljih ter razvoj novih spretnosti. Poleg tega pa pomaga vzpostavljati kulturo medgeneracijskega sodelovanja.Na seminarju z delavnico bomo tako:

  • odgovorili na vprašanji kaj je pravo mentorstvo in kakšne oblike mentorstva poznamo danes;
  • predstavili koristi in prednosti mentorstva tako za mentoriranca, mentorja kot za celotno organizacijo;
  • spoznali mikro in makro proces mentorstva ter oblikovali protokol mentorstva v organizaciji;
  • spoznali vloge mentorja< – predstavili idealnega mentoriranca in njegove vloge in – posebej izpostavili prvine dialoga v mentorstvu.

Cilji

Udeleženci bodo po končanem usposabljanju:

  • ozavestili koristi mentorstva;
  • samostojno vodili mentorski proces
  • učinkovito izpolnjevali vloge mentorja;
  • učinkovito uporabljali prvine dialoga v mentorstvu.

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še