Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Načrtovanje kariere in karierna sidra

Načrtovanje kariere in karierna sidra

Namen

V sodobnem svetu narašča pomen vprašanj v zvezi s kariero, ki jo danes razumemo kot življenjsko učno pot (in ne le poklicno pot). Načrtovanje kariere v sodobnem pomenu besede pa je v “teatru nove ekonomije” je vse prej kot lahko, saj bo po napovedih futurologov kar 65 odstotkov osnovnošolcev namreč opravljajo poklice, ki danes sploh še ne obstajajo. Za načrtovanje kariere je odgovoren tako posameznik kot organizacija, prav tako pa tudi celotna družba, saj 4. industrijska revolucija prinaša s seboj številne sociodemografske ter tehnološke izzive, ki spreminjajo do sedaj nam znane zemljevide kariernega razvoja.
Na usposabljanju bomo najprej osvetili sociodemografske in tehnološke spremembe in ugotovili, kakšne priložnosti oz. omejitve prinašajo v naš prostor z namenom raziskovanja novih kariernih možnosti in priložnosti.
V nadaljevanju pa bomo predstavili proces kariernega razvoja posameznika, ki poteka skozi raziskovanje sebe in kariernih priložnosti. Pri tem bomo uporabili svetovalno orodje karierna sidra, s pomočjo katerega pomagamo posamezniku raziskovati njegove resnične vrednote ter notranje motive za delovanje.Pri izvedbi usposabljanja uporabljamo izvirno metodologijo Kariernih sider E. G. Sheina, ki temelji na identificiranju osebnih vrednot, talentov, predstave o sebi in notranjih motivih ter razlikuje med 8 različnimi kariernimi sidri.

Cilji

Udeleženci bodo:

  • spoznali socio-demogafske in tehnološke sprožilce sprememb 4. industrijske revolucije, ki vplivajo na oblikovanje novih karier
  • spoznali proces načrtovanja kariere pri posamezniku
  • se usposobili za uporabo orodja Karierno sidro
  • pridobili analizo prevladujočega kariernega sidra
  • znali bolje svetovati pri načrtovanju karier kot tudi načrtovati karierne poti v organizaciji
  • spoznali načine motiviranja posameznikov glede na njihovo prevladujoče karierno sidro.

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še