Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Nove managerske veščine

Nove managerske veščine

Upravljanje virov, ciljev in vodenje delovnih procesov

 • Vitka organizacija;
 • oblikovanje “pametnih” ciljev, njihovo spremljanje in spodbujanje;
 • organizacije lastnega časa;
 • modeliranje procesov in identifikacija delovnih nalog;
 • ozka grla in pretočnost procesa;
 • vrednost in odpadki v procesih;
 • vrste odpadkov;
 • razlika med vodenjem rednih in projektnih nalog;
 • postavitev standardnih postopkov dela.

Ravnanje s problemi in upravljanje sprememb

 • Zaznavanje priložnosti za izboljšave v širšem in ožjem okolju;
 • odzivanje vodje na zaznane priložnosti in njihovo preizkušanje;
 • prevzemanje razumnih tveganj;
 • vključevanje sodelavcev v identificiranje načinov za izboljšave in implementacijo idej;
 • spodbujevalni pristopi pri soočanju s problemi;
 • strategije in pravila reševanja problemov.

Upravljanje rezultatov, nagrad in razvoj sodelavcev

 • Rezultati so energija uspeha;
 • upravljanje rezultatov za spodbujanje učinkovitosti in inovativnosti;
 • kako pravilno nagraditi rezultate;
 • omejen vpliv denarnega nagrajevanja;
 • nematerialne oblike nagrajevanja in psihološka pogodba;
 • motivacijski faktorji učenja in napredka;
 • vzpostavljanje varnega odnosa za učenje;
 • spodbujanje raziskovanje in “dovoljenje” za učenje na napakah;
 • kvalitetna povratna informacija kot spodbuda.

Timsko delo in odnosi med skupinami

 • Matrično projektna oblika organizacije temelji na sodelovanju;
 • povezovanje med organizacijskimi enotami po načelu “zmagate-zmagamo”;
 • mreženje znotraj organizacije;
 • vpliv dobrih odnosov med enotami na uspešnost celotne organizacije;
 • vloga vodje v timu;
 • oblikovanje in komuniciranje timskih ciljev;
 • učenje in prilagajanje v timu.

Komunikacija, čustva in medosebni odnosi

 • Načela učinkovite komunikacije;
 • jasnost in odkritost v komunikaciji;
 • zagotavljanje dvosmernosti v komunikaciji;
 • izbira ustreznih komunikacijskih poti;
 • ravnanje s čustvi;
 • trening 5 elementov čustvene inteligentnosti;
 • dovzetnost vodje za grajenje medosebnih odnosov;
 • spoštovanje kot prvina tvorjenja učinkovitih odnosov;
 • pošteno obravnavanje sodelavcev;
 • vpliv medosebnih odnosov na uspešnost posameznikov.

Osebni razvoj in integriteta

 • Komunikacija v primeru pritiskov, ki lahko vplivajo na integriteto vodje;
 • ustvarjanje kulture zaupanja med sodelavci in vpliv na njihovo zadovoljstvo in učinkovitost;
 • entitete osebnosti, ki se izkazujejo skozi vodenje;
 • viri osebne rasti in razvoja;
 • štiridimenzionalni model osebnega razvoja vodje;
 • ohranjanje celostne kondicije za nenehno rast.

Vodenje v praksi

 • Preizkušanje pridobljenih veščin v izbranih vodstvenih situacijah;
 • skupinska refleksija;
 • kolegialni coaching;
 • vroči stol z izbranimi managerji iz prakse.

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še