Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Pedagoško – andragoško usposabljanje za notranje predavatelje in trenerje

Pedagoško – andragoško usposabljanje za notranje predavatelje in trenerje

O programu

Znanje, ki ga ne podeliš z drugimi, je kot luč v zaprti posodi, sveti, toda nikomur ne koristi! (neznani avtor)

Hitro posredovanje znanja je postalo v informacijski dobi izjemno pomembno, zato se vedno več ljudi znajde v tej vlogi – od univerzitetno izobraženih ljudi pa vse do mojstrov v proizvodnji. Vsakdo namreč poseduje oziroma si je pridobil določeno znanje, ki ga bo morda že jutri moral prenesti na svoje sodelavce. Toda posedovanje znanja je eno – posredovanje in prenašanje znanja pa povsem nekaj drugega. Za to je treba poznati vrsto učnih pripomočkov, pristopov in metod kot tudi značilnosti oseb na katre prenašate znanje. In prav temu je namenjeno pedagoško-andragoško usposabljanje notranjih predavateljev in trenerjev. V njem boste izvedeli več o tem, kako se učijo odrasli in kako se učijo mladostniki; kako se pripravite na vodenje izobraževanja in usposabljanja in kako ga uspešno izpeljete, kako pripravite učno gradivo in kako vzdrževati zbranost in pozornost v učnem procesu. Prav boste seznanili izvedeli več o tem, kako motivirati udeležence iz različnih generacij za sodelovanje in spodbujati interakcijo z njimi, kako oblikovati delo v skupinah.

Tečaj traja 18 ur in poteka v 3 modulih. Namenjen je (bodočim) trenerjem in izvajalcem usposabljanj in vsem tistim, ki želijo osvežiti in nadgraditi svoje kompetence pri vodenju učnega procesa.

CERTIFIKAT O USPOSOBLJENOSTI za predavatelje in notranje trenerje

Udeleženci v zadnjem modulu opravljajo izpit, ki se sestoji iz teoretičnega in praktičnega preverjanja znanja in veščin. Pogoji za pridobitev certifikata o pedagoško-andragoški usposobljenosti za predavatelje in notranje trenerje so:

 • 80-odstotna udeležba na tečaju
 • uspešno opravljeno zaključno preverjanje znanja (teoretični del
 • pozitivna ocena pedagoško-andragoškega nastopa (praktični del)

Certifikat izda izvajalec, to je Inštitut SOFOS.

ZNANJA IN KOMPETENCE

ZNANJA, ki jih boste pridobili:
– pedagoško-andragoška znanja
– nevropsihologija
– komunikološka znanja

KOMPETENCE, ki jih boste razvili:
– verbalna in neverbalna komunikacija
– motiviranje
– javno nastopanje
– strokovnost

CILJI

Po končanem usposabljanju boste:

 • poznali delovanje osnovnih nevroloških procesov pri učenju,
 • samostojno vodili učni proces po zakonitostih komunikacijskega procesa,
 • prepoznali različne učne stile učencev in znali v tej luči prilagoditi učni proces,
 • pripravili učni program ter izdelati učni načrt,
 • s pomočjo ustrezne izbire metod učinkovito prenašali znanje in veščine
  ustvarili primerno motivacijsko okolje za učenje
 • razvili veščine za dvig osebne kredibilnosti,

MODUL 1: Značilnosti izobraževanja odraslih in motivacija za učenje

Temeljni principi in didaktična načela v izobraževanju odraslih ter njihova aplikacija v prakso

 • Sposobnosti za učenje
 • Motivi za učenje
 • Učenje kot proces od nezavedne nekompetentnosti do zavedne kompetentnosti
 • Učenje kot inter-in intrapersonalna komunikacija
 • Psihosocialne značilnosti, ki vplivajo na učenje in pomnjenje
 • Kako “se učijo” naši možgani?
 • Od informacij do znanja z redundantnostjo
 • Selektivno sprejemanje informacij
 • Selektivno pomnjenje
 • Retencija informacij

MODUL 2: Učni stili in učne metode

 • Različni učni stili po Kolbu
 • Prepoznavanje in analiza lastnega učnega stila
 • Zahteve učnega procesa glede na učni stil učencev
 • 4MAT matrika
 • V-A-K-O-G model kot orodje za prepoznavanje razlik med učnimi stili učencev
 • Iz nabora sodobnih in sodelovalnih učnih metod
 • Skupinska dinamika v učnih skupinah
 • Predstavitev in preizkus izbranih orodij za vzdrževanje ustrezne skupinske dinamike
 • Spodbujanje sodelovanja v učnih skupinah
 • Priprava in vodenje učnega nastopa

MODUL 3: Učni nastopi s povratno informacijo in skupinsko refleksijo

 • Kviz kot metoda za ponovitev znanja
 • Teoretično preverjanje znanja
 • Praktični nastopi pred skupino
 • 270 stopinjska povratna informacija o nastopu
 • Skupinska refleksija in samorefleksija
 • Izdelava osebnih akcijskih načrtov
 • Podelitev certifikatov

Usposabljanje vodi

Dr. Danijela Brečko izvršna direktorica Sofosa, Inštituta za izobraževalni management. Je avtorica preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov s kadrovskega področja in avtorica 7 strokovnih knjig, md drugimi tudi priročnika 40 sodobnih učnih metod. h knjig. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja ter redno raziskuje področje ravnanja z ljudmi pri delu (HRM). Nenehno izpolnjuje svoja znanja na različnih usposabljanjih ter z aktivnim delovanjem znotraj Društva moderatorjev Slovenije, Slovenskega coachng združenja ter Združenja Manager Slovenije. Njen moto je: “Povezovanje talentov in strasti za rast posameznikov, timov in organizacij”.

Danijela Brečko

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še