Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Pedagoško – andragoško usposabljanje za predavatelje, trenerje in mentorje

Pedagoško – andragoško usposabljanje za predavatelje, trenerje in mentorje

O programu

Znanje, ki ga ne podeliš z drugimi, je kot luč v zaprti posodi, sveti, toda nikomur ne koristi! (neznani avtor)

Hitro posredovanje znanja je postalo v informacijski dobi izjemno pomembno, zato se vedno več ljudi znajde v tej vlogi – od univerzitetno izobraženih ljudi pa vse do mojstrov v proizvodnji. Vsakdo namreč poseduje oziroma si je pridobil določeno znanje, ki ga bo morda že jutri moral prenesti na svoje sodelavce. Toda posedovanje znanja je eno – posredovanje in prenašanje znanja pa povsem nekaj drugega. Za to je treba poznati vrsto učnih pripomočkov, pristopov in metod kot tudi značilnosti oseb na katre prenašate znanje. In prav temu je namenjeno pedagoško-andragoško usposabljanje notranjih predavateljev in trenerjev. V njem boste izvedeli več o tem, kako se učijo odrasli in kako se učijo mladostniki; kako se pripravite na vodenje izobraževanja in usposabljanja in kako ga uspešno izpeljete, kako pripravite učno gradivo in kako vzdrževati zbranost in pozornost v učnem procesu. Prav boste seznanili izvedeli več o tem, kako motivirati udeležence iz različnih generacij za sodelovanje in spodbujati interakcijo z njimi, kako oblikovati delo v skupinah.

Tečaj traja 24 ur in poteka v 3 modulih. Namenjen je (bodočim) trenerjem in izvajalcem usposabljan, mentorjem in vsem tistim, ki želijo osvežiti in nadgraditi svoje kompetence pri vodenju učnega oz. mentorskega procesa.

V primeru, da potrebujete usposabljanje le iz osnovnih andragoških znanj,  ki jih predpisuje ZVZD-1, za osebe, ki usposabljajo sodelavce za varno in zdravo delo, zadošča, da se udeležite prvega in tretjega modula (16 ur; udeležba le na prvem in tretjem dnevu usposabljanja). Vsekakor pa vam toplo priporočamo, da se tudi v tem primeru odločite za celotno usposabljanje.

 

CERTIFIKAT O USPOSOBLJENOSTI za predavatelje, trenerje in mentorje

Udeleženci v zadnjem modulu opravljajo izpit, ki se sestoji iz teoretičnega in praktičnega preverjanja znanja in veščin. Pogoji za pridobitev certifikata o pedagoško-andragoški usposobljenosti za predavatelje,  trenerje in mentorje so:

 • 80-odstotna udeležba na tečaju
 • uspešno opravljeno zaključno preverjanje znanja (teoretični del)
 • pozitivna ocena pedagoško-andragoškega nastopa (praktični del)

Certifikat izda izvajalec, to je Inštitut SOFOS.

ZNANJA IN KOMPETENCE

ZNANJA, ki jih boste pridobili:
– pedagoško-andragoška znanja
– nevropsihologija
– komunikološka znanja

KOMPETENCE, ki jih boste razvili:
– verbalna in neverbalna komunikacija
– motiviranje
– javno nastopanje
– strokovnost

CILJI

Po končanem usposabljanju boste:

 • poznali delovanje osnovnih nevroloških procesov pri učenju,
 • samostojno vodili učni proces po zakonitostih komunikacijskega procesa,
 • prepoznali različne učne stile učencev in znali v tej luči prilagoditi učni proces,
 • pripravili učni program ter izdelati učni načrt,
 • s pomočjo ustrezne izbire metod učinkovito prenašali znanje in veščine
  ustvarili primerno motivacijsko okolje za učenje
 • razvili veščine za dvig osebne kredibilnosti,

MODUL 1: Značilnosti izobraževanja odraslih in motivacija za učenje

Temeljni principi in didaktična načela v izobraževanju odraslih ter njihova aplikacija v prakso

 • Sposobnosti za učenje
 • Motivi za učenje
 • Učenje kot proces od nezavedne nekompetentnosti do zavedne kompetentnosti
 • Učenje kot inter- in intrapersonalna komunikacija
 • Psihosocialne značilnosti, ki vplivajo na učenje in pomnjenje
 • Kako “se učijo” naši možgani?
 • Od informacij do znanja z redundantnostjo
 • Selektivno sprejemanje informaci, selektivno pomnjenje in retencija informacij
 • Vodenje mentorskega vs. učnega procesa

MODUL 2: Učni stili in učne metode

 • Različni učni stili po Kolbu
 • Prepoznavanje in analiza lastnega učnega stila
 • Zahteve učnega procesa glede na učni stil učencev
 • 4MAT matrika
 • V-A-K-O-G model kot orodje za prepoznavanje razlik med učnimi stili učencev
 • Iz nabora sodobnih in sodelovalnih učnih metod
 • Skupinska dinamika v učnih skupinah
 • Predstavitev in preizkus izbranih orodij za vzdrževanje ustrezne skupinske dinamike
 • Spodbujanje sodelovanja v učnih skupinah
 • Priprava in vodenje učnega nastopa

MODUL 3: Učni/mentorski nastopi s povratno informacijo in skupinsko refleksijo

 • Kviz kot metoda za utrjevanje znanja
 • Teoretično preverjanje znanja
 • Praktični nastopi pred skupino
 • 270 stopinjska povratna informacija o nastopu
 • Skupinska refleksija in samorefleksija
 • Izdelava osebnih akcijskih načrtov
 • Podelitev certifikatov

Usposabljanje vodi

Dr. Danijela Brečko je doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je 7 tedenski program General Management Program, ki ga je zaključila na IECD Bled. Vodstvene veščine je  razvijala in gradila v vlogi direktorice Planeta GV, ki ga je vodila 15 let. Danes je docentka za management na MLC – Fakulteti za management in pravo ter docentka za področje razvoja kadrov na Zdravstveni fakulteti v Novem mestu. Pri svojem delu že vrsto let uspešno povezuje prakso s teorijio in teorijo s prakso.

Ima več kot 25 let izkušenj s predavanji in treningi in z moderiranjem skupinskih procesov komunikacije v slovenskih in tujih organizacijah iter podjetjih. Usposablja na področju managementa, psihologije vodenja, ravnanja z ljudmi pri delu, izobraževalnega managementa in osebnega razvoja.  Vodi nacionalni projekt Organizacijska energija, katerega poslanstvo je dvig energije v organizacijah za večjo strast in trajnostno rast. Svoje predavateljsko in trenersko delo povezuje z lastnimi raziskavami in je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti.  Tako je izpod njenega peresa nastalo 9 strokovnih knjig in preko 250 strokovnih ter znanstvenih člankov.  

Je tudi nosilka mednarodnega certifikata EMCC Senior Practitioner coach/mentor, v Sloveniji pa nosilka častne funkcije ambasadorka znanja.

Danijela Brečko

Prijava in lokacija izvedbe

DATUM:  2024.  Usposabljanje traja vsak dan od 9.00 do 16.00 ure.

CENA:
– Redna cena usposabljanja: 570 €/udeleženca (DDV ni vključen).

Za paket “PAR”, ki predstavlja dva udeleženca iz iste organizacije,  znaša cena na posameznika 540 EUR (DDV ni vključen)

– Za paket “V TROJE”, ki predstavlja tri udeležence iz iste organizacije, znaša cena na posameznika 510 EUR (DDV ni vključen)

– Za  paket “OSNOVNO”; to je za udeležbo na zgolj dveh modulih (prvi in tretji dan) znaša cena na posameznika 430 EUR (DDV ni vključen).

PRIJAVA: Obvezna je predhodna prijava preko spletnega obrazca.

LOKACIJA IZVEDBE:  MLC Fakulteta za management in pravo, Tržaška 207, 1000 Ljubljana