Sofos
Storitve / Presojanje, odločanje in reševanje problemov

Presojanje, odločanje in reševanje problemov

Namen in cilji usposabljanja

Problemi obstajajo zato, da jih rešujemo in s pomočjo njih rastemo ter zorimo. Če so problemi doleteli ravno vas, to pomeni, da ste zreli za njihovo reševanje. Kakšna priložnost za osebno rast!”  (D. Brečko, 2022)

Nihče zares ne mara problemov, toda po drugi strani je ravnanje s problemi del dnevne rutine vsakogar. Jasno je, da nihče ne želi obtičati v problemih, zato je dobro sprejeti zgoraj zapisano filozofijo. 

Človeški možgani tehtajo le 1,3 kilograma, vendar imajo neverjetno in spektakularno moč. Z malo napora so sposobni reševati kompleksne in sofisticirane naloge..Program Presojanje, odločanje in reševanje problemov temelji na znanjih uporabne psihologije. Za učinkovito reševanje problemov velja, da se je treba najprej naučiti dobro presojati in sprejemati modre odločitve. Presojanje lahko opišemo kot merjenje nečesa, pri čemer je merilna naprava naš um. Cilj vsake meritve je čim večja točnost in približevanje resnici s čim manjšo napako.  Tako je v procesu presojanja, odločanja in reševanja problemov je ključnega pomena naša sposobnost osredotočanja in ohranjanja fokusa ter jasnosti našega uma. 

Reševanje kompleksnih problemov ni lahko, vendar ni nujno, da je tudi mučno.  Pri tem nam lahko pomagajo različni postopki in modeli presojanja, odločanja in reševanja problemov kot tudi nabor tehnik,  uporabnih za vse vrste problemov.

Znanja in kompetence

Znanja:  uporabna psihologija, vodenje

Kompetence: presojanje, odločanje, reševanje problemov

Cilji usposabljanja

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci:

  • osvojili razumevanje kognicije, kognitivnih shem in kognitivnih procesov kot ozadja vseh človekovih akcij
  • razvili zmožnost doseganja optimalne mentalne osredotočenosti 
  • okrepili logično razmišljanje, vključno s sistematičnim in matematično-orientiranim mišljenjem
  • uporabljali osnovne principov odločanja v organizacijskem kontektstu, individualno ali v timu. 
  • bolje prepoznavali vpliv čustev in vrednot na odločanje.
  • aktivirali lateralno mišljenje pri reševanju problemov 
  • sposobni poglobljene analize in interpretacije problemske situacije
  • uporabljali različne tehnike reševanja problemov

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še