Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Ravnanje s konflikti

Ravnanje s konflikti

Namen

Konflikti so vsakdanji pojavi, ki smo jim priča tako v službenem kot zasebnem življenju. Skoraj nemogoče se jim je izogniti, lahko pa se naučimo spretnosti obvladovanja in njihovega konstruktivnega razreševanja. Pri tem je najbolj pomembno, da znamo razviti miselnost, da je konflikt možno rešiti, prav tako pa tudi verjeti, da je konflikt velika priložnost za izboljšanje kakovosti medosebnih odnosov kot tudi kakovosti dela.
Konflikt pomeni stanje neusklajenosti ali neharmonije, kar povzroči, da sistem ne deluje optimalno, sili v odzivanje ter zahteva spremembe.
Največ konfliktov na delovnem mestu je povezanih z vlogami, ki jih imamo v organizaciji in njihovimi značilnostmi, zato je za konstruktivno razreševanje konfliktov dobro poznati izvor konflikta in čim več strategij za njihovo razreševanje. Razreševanje konfliktov je vsekakor proces, za katerega potrebujemo znanje in trening.

Cilji

Po končanem usposabljanju boste:

  • ozavestili miselnost, da je konflikt možno rešiti
  • spoznali, da je vsak konflikt priložnost za osebno rast
  • ozavestili izvore konfliktov
  • s pomočjo samoocenjevalnega orodja Thomasa Killmana, spoznali kakšen je vaš prevladujoč stil ravnanja s konflikti
  • ozavestili moč konstruktivnega pristopa k razreševanju konfliktov
  • spoznali in preizkusili 5 različnih strategij reševanja konfliktov

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še