Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Vodenje pogovora o delovni uspešnosti

Vodenje pogovora o delovni uspešnosti

Namen

“Čas letnih razgovorov je mimo. Nadomešča ga pogovor o delovni uspešnosti (PDU), ki ga vodja s sodelavcem izvede najmanj enkrat na mesec.” (Danijela Brečko).

Pogovor o delovni uspešnosti (PDU )je metoda razvoja kadrov, ki nam pomaga učinkovito spremljati delovno uspešnost posameznika kot tudi voditi proces njegovega razvoja in napredovanja. Z PDU lahko vodja skrbno določi potrebne kompetence za delo kot tudi usmerja posameznika proti zadanim ciljem. Pri tem si pomaga s prepoznavanjem njegovega preteklega vedenja, čeravno to še zdaleč ni edini dejavnik pospeševanja razvoja posameznika. Pri PDU je zlasti pomembno da zna vodja identificirati in ubesediti želeno vedenja v prihodnosti in tako učinkovito krepiti dialog med potrebami in pričakovanji posameznika in potrebami ter pričakovanji organizacije.

Številne raziskave so pokazale, da ima klasični letni razgovor precej pomanjkljivosti in ne ustreza več novodobnim potrebam po razvoju kadrov ter spremljanju delovne učinkovitosti. V času 4 industrijske revolucije naraščajo tako izzivi kot priložnosti, ki vplivajo na to, da se cilji posameznika kot tudi organizacije hitro spreminjajo. Pogovor enkrat letno torej še zdaleč ni dovolj oziroma je lahko celo zavajajoč tako za sodelavca kot tudi nevaren za organizacijo. V HRM praksi se je tako razvilo novo orodje, tako imenovani pogovor o delovni uspešnosti, ki se izvaja večkrat na leto ( najmanj enkrat mesečno) in veliko bolje odgovarja na novodobne izzive.

V čem se PDU razlikuje od klasičnega letnega razgovora?
Razlikuje se v tem, da:

 • se izvaja najmanj enkrat na mesec,
 • je veliko krajši kot klasični letni razgovor,
 • nudi povratno informacijo za preteklih 90 dni,
 • se osredotoča na 7 ključnih vprašanj,
 • sproti preverja nivo zadovoljstva sodelavca,
 • določa cilje za 90 dnevno obdobje,
 • se osredotoča na vnaprejšnjo povratno informacijo.

Cilji

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci znali:

 • samostojno izpeljati učinkovito pripravo na pogovor,
 • učinkovito voditi pogovor,
 • zastavljati ustrezna vprašanja o delovni uspešnosti,
 • izbrati ustrezne komunikacijske strategije za pogovor z zahtevnejšimi sogovornik,
 • uspešno zaključiti vsakokratni pogovor,
 • uporabljati številne možnosti, ki jih nudi pogovor o delovni uspešnosti, za motiviranje in razvoj kadrov

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še