Sofos
Storitve / Vodenje za dvig organizacijske energije

Vodenje za dvig organizacijske energije

Namen

Organizacije iščejo čarobno palico za povečanje učinkovitosti in motivacije ob spoznanju, da materialna motivacija deluje le do določene mere.  Kje torej iskati dodatno gorivo za povečanje učinkovitosti, je bilo prvo vprašanje, ki je pospešilo raziskovanje novih pristopov na področju vodenja.  Ne pa tudi edino. Še bolj kot kako povečati produktivnost, se zastavlja vprašanje kako  v času nenehnih sprememb in turbulenc, zagotoviti trajnostno rast organizacij in kako zadržati ljudi v organizaciji?  Pozornost se je od finančnega kapitala in delovnih procesov preusmerila nazaj k ljudem in virom, ki jih posedujejo. Pri tem ne štejejo več le posameznikovi talenti, veliko pomembnejša je posameznikova energija, ki jo prinaša v prostor. Je le ta  dobra ali slaba, je povezovalna ali razdiralna, prispeva k imploziji in fuziji talentov vseh ljudi v organizaciji ali odvrača ljudi od uresničevanja ciljev organizacije.

Številne raziskave (Bruch, Vogel, Brečko …) ugotavljajo, da je upravljanje organizacijske energije je v rokah vodij,  ki imajo na voljo številna orodja in vzvode za ustvarjanje prave mere produktivne energije v organizaciji. Tako se je vzpostavil tudi nov model vodenja – vodenje za dvig organizacijske energije – ki je osredninjen na trajnostno rast organizacij in razvija elemente vodenja, ki prispevajo k regeneraciji energije zaposlenih (in ne k izčrpavanju).

Pri upravljanju organizacijske energije ima vodja na voljo 4 temeljne strategije. Spoznajte jih in začnite uporabljati, še preden se vam zgodi energijski mrk!

Cilji usposabljanja

Vodje, ki se bodo udeležili usposabljanja bodo:

 • spoznali nov model vodenja za dvig organizacijske energije
 • izmerili svoj osebni energijski naboj
 • osvojili osnovne strategije vodenja za boljše “gospodarjenje” z energijo zaposlenih
 • so-oblikovali lastne strategije  za doseganje optimalnih lestvic organizacijske energije
 • spoznali in samostojno uporabljali najpomembnejše gradnike produktivne energije pri vodenju

Znanja in kompetence

Znanja, ki jih boste pridobili:

 • management
 • pozitivna psihologija

Kompetence, ki jih boste razvili:

 • upravljanje organizacijske energije,
 • vodenje s ciljji
 • vodenje s pomočjo vrednot
 • čustveno-inteligentna komunikacija
 • sodelovanje in graditev timskega duha

 

Program

 

 • Fenomen organizacijske energije
 • Model vodenja za dvig organizacijske energije
  • Dejavniki sproščanja naravne energije ljudi
  • Dejavniki zadrževanja energije v organizaciji
  • Osnovne strategije upravljanja z energijo zaposlenih za  večjo strast in trajnostno rast 
  • Pasti pri gospodarjenju z organizacijsko energijo  in kako se jim izogniti
 • Strateški gradniki produktivne energije
  • Pripadnost viziji, vrednotam in ciljem organizacije
  • Sodelovanje in razvoj timskega duha
  • Pozitivizem  
  • Usmerjenost v iskanje rešitev
  • Čustveno-inteligentna komunikacija 

Usposabljanje vodi

 Dr. Danijela Brečko je od leta 2015 izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za upravljanje znanja in razvoj talentov. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je 7 tedenski program General Management Program, ki ga je zaključila na IECD Bled. Vodstvene veščine je  razvijala in gradila v vlogi direktorice Planeta GV,  ki ga je vodila 15 let. Danes je docentka za management na MLC – Fakulteti za management in pravo ter docentka za področje izobraževanja in kadrovskega managementa na fakulteti Doba. 

V letu 2022 si je v okviru mednarodne zveze za coaching in mentorstvo pridobila tudi mednarodno akreditacijo Senior Practitioner coach in mentor. 

Izkušnje/reference: Več kot 25 let izkušenj s predavanji in treningi in več kot 15 let izkušenj z moderiranjem skupinskih procesov komunikacije. Usposablja na področju vodenja, kadrovskega managementa, managementa dogodkov, izobraževalnega managementa in osebnega razvoja, pedagoško andragoškega usposabljanja. Svoje predavateljsko in trenersko delo povezuje z lastnimi raziskavami in je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Je avtorica 7 strokovnih knjig (Kako se odrasli spreminjamo, Načrtovanje kariere kot dialog med organizacijo in posameznikom, Razvijanje osebnega socialnega kapitala, 40 sodobnih učnih metod…), avtorica učbenika Izobraževanje in management in avtorica preko 250 strokovnih člankov. Aktivno je so-ustvarjala Standarde kadrovske stroke v sklopu svojega delovanja v Slovenski kadrovski zvezi. Od leta 2016 vodi nacionalni projekt Organizacijska energija, kjer koordinira 16 razvojnih partnerjev.

Danijela Brečko

Informacije o ceni in lokaciji

DATUM: 12. september 2023.  Usposabljanje traja od 9.00 do 16.00 ure.

CENA:
– Redna cena usposabljanja: 270 €/udeleženca (DDV ni vključen).

Za paket “PAR”, ki predstavlja dva udeleženca iz iste organizacije,  znaša cena na posameznika 240 EUR (DDV ni vključen)

– Za paket “V  TROJE”, ki predstavlja tri udeležence iz iste organizacije,  znaša cena na posameznika 210 EUR (DDV ni vključen)

PRIJAVA: Obvezna je predhodna prijava preko spletnega obrazca.

LOKACIJA IZVEDBE:  MLC Fakulteta za management in pravo, Tržaška 207, 1000 Ljubljana