Sofos
Storitve / Vodja je (ni) tudi coach – Razvoj miselnosti rasti skozi coaching kulturo vodenja

Vodja je (ni) tudi coach – Razvoj miselnosti rasti skozi coaching kulturo vodenja

Namen in cilji usposabljanja

Vsaka organizacija je odvisna od uspešnosti njihovih zaposlenih. Pri tem velja, da zgolj dobro opravljeno delo ni več dovolj. Od  ljudi se danes pričakuje agilnost, vztrajnost in nenehno inoviranje produktov,  procesov, odnosov… Vodje še nikoli niso bili pred tako vznemirljivimi izzivi, kot danes, ko so v prvi meri odgovorni za razvoj miselnosti rasti pri zaposlenih. 

Spoznanja psihologije o miselni naravnanosti ljudi v povezavi z uspešnostjo so osupljiva.  Ljudje, ki verjamejo, da so njihove sposobnosti dokončne in da se inteligentnosti ne da razvijati (fiksna miselna naravnanost), so v primerjavi z ljudmi, ki menijo, da je vse to mogoče (razvojna miselna naravnanost) precej manj uspešni.  Kajpak ljudi ne moremo ločevati na dva pola, resnica je, da smo vsi plod kombinacije tako fiksne kot razvojne miselne naravnanosti. Naloga vodje pa je, da le to naravnanost v danih situacijah prepozna in z orodji, ki so mu na voljo,  v čim večji meri spodbuja okolje, kjer se lahko razvije razvojna miselna naravnanost. 

Uporaba coachinga pri razvoju miselnosti rasti izjemne rezultate. Coching je namreč že po svoji definiciji proces, katerega namen je pripeljati posameznika iz točke A v želeno točko B z uporabo specifičnih orodij in tehnik. Na usposabljanju bomo tako raziskovali moč razvojne miselne naravnanosti in kako jo spodbuajti pri zaposlenih ter zajadrali v prvine coaching vodenja ter spoznali in prakticirali metodo GROW za rast in razvoj zaposlenih.


 

Znanja in kompetence

Znanja: vodenje,  coaching, komunikacija, psihologija,

Kompetence:  prepoznavanje miselne naravnanosti, podajanje povratne informacije, oblikovanje ciljev, razvoj zaposlenih

Cilji

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci:

 • prepoznavali miselno naravnanost pri sebi in svojih sodelavcih 
 • znali oblikovati povratno informacijo glede na miselno naravnanost sodelavca
 • suvereno uporabljali metode SMART, CLEAR in PURE pri oblikovanju ciljev
 • znali v izbranih situacijah uporabljati coaching prvine vodenja
 • lažje in učinkovitejše skrbeli za razvoj zaposlenih

Vsebina

 • Fiksna in razvojna miselna naravnanost 
 • Kako lahko vodja spodbuja razvojno miselno naravnanost 
 • Podajanje povratne informacije glede na miselno naravnanost
 • Od kritike k razvojni povratni informaciji
 • Vodja naj bo tudi coach – osnovne prvine coachinga pri vodenju
 • V odsotnosti ciljev je vsaka pot prava (utrjevanje SMART, CLEAR in PURE metod postavljanja ciljev)
 • Coaching za vsak dan – uporaba GROW modela pri vodenju

 

Metodologija izvedbe

Program obsega 10 andragoških ur in se lahko izvede v enem ali dveh dneh. V sklopu usposabljanja je teorije le toliko kolikor jo je potrebno za razumevanje delovanja konceptov v praksi. Vse ostalo se sestoji iz vaj in simulacij,  kjer se pričakuje aktivno sodelovanje udeležencev. Večina vaj poteka v parih in skupinah, nekaj pa je tudi individualnih. Ogledamo si tudi film o coaching pogovoru z uporabo metode GROW, ki jo na usposabljanju tudi preizkusimo v živo na lastnih primerih. 

Usposabljanje lahko izvedemo  v živo ali na daljavo preko spletne platforme Zoom!


 

Usposabljanje izvaja

 


 

 Dr. Danijela Brečko je od leta 2015 izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za upravljanje znanja in razvoj talentov. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je 7 tedenski program General Management Program, ki ga je zaključila na IECD Bled. Vodstvene veščine je  razvijala in gradila v vlogi direktorice Planeta GV, ki ga je vodila 15 let. Danes je docentka za management na MLC – Fakulteti za management in pravo ter docentka za področje izobraževanja in kadrovskega managementa na fakulteti Doba, na Filozofski fakulteti pa izvaja magistrski študij Načrtovanje razvoja kadrov. 

Izkušnje/reference: Več kot 25 let izkušenj s predavanji in treningi in več kot 15 let izkušenj z moderiranjem skupinskih procesov komunikacije. Usposablja na področju vodenja, kadrovskega managementa, managementa dogodkov, izobraževalnega managementa in osebnega razvoja, pedagoško andragoškega usposabljanja. Svoje predavateljsko in trenersko delo povezuje z lastnimi raziskavami in je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Je avtorica 7 strokovnih knjig (Kako se odrasli spreminjamo, Načrtovanje kariere kot dialog med organizacijo in posameznikom, Razvijanje osebnega socialnega kapitala, 40 sodobnih učnih metod…), avtorica učbenika Izobraževanje in management in avtorica preko 250 strokovnih člankov. Aktivno je so-ustvarjala Standarde kadrovske stroke v sklopu svojega delovanja v Slovenski kadrovski zvezi. Od leta 2016 vodi nacionalni projekt Organizacijska energija. Opravlja tudi funkcijo predsednice EMCC Slovenija (European Mentoring and Coaching Council, Slovenija).


 

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še