Sofos
Storitve / Vodja je (ni) tudi coach

Vodja je (ni) tudi coach

Namen in cilji usposabljanja

Vsaka organizacija je odvisna od uspešnosti njihovih zaposlenih. Pri tem velja, da zgolj dobro opravljeno delo ni več dovolj. Od  ljudi se danes pričakuje agilnost, vztrajnost in nenehno inoviranje produktov,  procesov, odnosov… Vodje še nikoli niso bili pred tako vznemirljivimi izzivi, kot danes, ko so v prvi meri odgovorni za razvoj miselnosti rasti pri zaposlenih. 

Spoznanja psihologije o miselni naravnanosti ljudi v povezavi z uspešnostjo so osupljiva.  Ljudje, ki verjamejo, da so njihove sposobnosti dokončne in da se inteligentnosti ne da razvijati (fiksna miselna naravnanost), so v primerjavi z ljudmi, ki menijo, da je vse to mogoče (razvojna miselna naravnanost) precej manj uspešni.  Kajpak ljudi ne moremo ločevati na dva pola, resnica je, da smo vsi plod kombinacije tako fiksne kot razvojne miselne naravnanosti. Naloga vodje pa je, da le to naravnanost v danih situacijah prepozna in z orodji, ki so mu na voljo,  v čim večji meri spodbuja okolje, kjer se lahko razvije razvojna miselna naravnanost. 

Uporaba coachinga pri razvoju miselnosti rasti izjemne rezultate. Coching je namreč že po svoji definiciji proces, katerega namen je pripeljati posameznika iz točke A v želeno točko B z uporabo specifičnih orodij in tehnik. Na usposabljanju bomo tako raziskovali moč razvojne miselne naravnanosti in kako jo spodbuajti pri zaposlenih ter zajadrali v prvine coaching vodenja ter spoznali in prakticirali metodo GROW za rast in razvoj zaposlenih.


 

Znanja in kompetence

Znanja: vodenje,  coaching, komunikacija, psihologija,

Kompetence:  prepoznavanje miselne naravnanosti, podajanje povratne informacije, oblikovanje ciljev, razvoj zaposlenih

Vsebina

Metodologija izvedbe

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še