Upravljanje znanja

Opis predavanja

Preživele bodo tiste organizacije in tisti posamezniki, ki se bodo učili hitreje in pametneje upravljali svoje znanje. Nič ni bolj res kot to, zato bomo v predavanju vzeli pod drobnogled organizacije in način njihovega učenja oz. akumulacije ter upravljanja znanja. V predavanju bomo odgovorili na tri temeljna vprašanja upravljanja znanja; Zakaj je danes potrebno upravljati znanje, kaj obsega upravljane znanja in kako učinkovito upravljati znanje v organizaciji.

Znanje je hitro pokvarljivo blago, ki v povprečju zastari že v 3-5 letih, na nekaterih področjih celo prej; recimo na področju informacijskih tehnologij že v 3 mesecih? Podatek je kar malo strašljiv, kot je tudi strašljiv podatek, da je danes je v enem samem izvodu revije Times več informacij, kot jih je prejel posameznik, ki je živel v 17. stoletju v vsem svojem življenju. Znanje narašča skupaj s količino informacij in le to narašča v obliki ekspotencialne krivulje. V predavanju bomo osvetlili, kako lahko organizacija sama ustvarja novo znanje in kako ga lahko ustrezno »skladišči«, kot tudi predstavili primer dobre prakse.

Trajanje

90 minut