Sofos
Utrinki z dogodkov / Vodenje za dvig organizacijske energije 2019 – Utrinki

Vodenje za dvig organizacijske energije 2019 – Utrinki

Dobro opravljeno delo ni več dovolj

Agilnost in inovativnost sta postali novi gesli uspeha. Korporacijske zmage še nikoli niso bile bolj odvisne od ljudi, ki lahko prispevajo več kot le dobro opravljeno delo. Da pa lahko organizacije posežejo onkraj dobrega dela posameznikov in naredijo resnične preboje, je potrebna je prava energija, močna in produktivna.

V petek, 6. decembra 2019, na Milavžov dan, smo obeležili letni zaključek projekta Organizacijska energija, kjer vsako leto merimo energijo v organizacijah in odkrivamo, koliko produktivne energije premorejo podjetja in organizacije. Le to odkrivamo skozi matriko štirih vrst energij, poleg energije produktivnosti so lahko prisotne še energija udobja, energija malodušja ter energija razjedanja. Kajpak slednji dve predstavljata grožjo vsakemu podjetju.

Koliko produktivne energije premorejo slovenske organizacije in podjetja?

Kazalci so se pri vseh vrstah energije (vsaka energija se meri v razponu od 0-100 točk) komulativno izboljšujejo, kar je prikazno v spodnji sliki za obdobje treh let. V letu 2019 se je nekoliko povišala energija udobja, znižali sta se energija malodušja in energija raqzjedanja, medtem ko produktivna energija ostaja na ravni preteklega leta.

Lestvice organizacijske energije 2017, 2018, 2019

Prejemniki certifikatov Dobra organizacijska energija 2019

Enotni indeks organizacijske energije, ki predstavlja razmerje med kakovostnimi (energija produktivnost in energija udobja) ter nekakovostnimi (energija razjedanja in energija malodušja) energijami se je v letu 2019 izboljšal ter znaša 2,94 (leta 2018 je znašal 2,52). Imamo pa še veliko prostora za izboljšanje, še zlasti če se primerjamo z najboljšimi v Evropi, kjer enotni indeks znaša 5,00 ali več.

Letos je dober indeks organizacijske energije (2,50 ali več) izkazalo 8 organizacij, ki smo jim na dogodku slavnostno podelili certifikate Dobra organizacijska energija. Certifikate so prejeli:

– ADRIATIC SLOVENICA, d. d.
– AGENCIJA ZA ENERGIJO
– AJPES
– AQUASYSTEMS
– EOS KSI d.o.o
– LABENA d.o.o
– LINEAL d.o.o

Prejemniki certifikatov in nagrad

Od leve proti desni Maja Špenko (AJPES), Natalija Zupan (EOS KSI), Vlasta Lenardič (ADRIATIC SLOVENICA), Duška Godina (AGENCIJA ZA ENERGIJO), Jasna Golež in (AJPES), Mojca Bratuš (AQUASYSTEMS), Dušan Ogrizek (LINEAL), Ilijana Šuligoj Javornik (RLS Merilna tehnika), Danijela Brečko (vodja projekta Organizacijska energija)

Foto: Arhiv Sofos

Najboljši gospodarji organizacijske energije

Med dobitniki certifikatov Dobra organizacijska energija smo podelili nagrade za najvišji indeks organizacijske energije v 4 različnih panogah.

– V panogi Storitve je nagrada pripadla AGENCIJI ZA ENERGIJI iz Maribora z indeksom: 2,75.

– V panogi Izdelki široke potrošnje in industrijski izdelki je nagrado prejelo podjetje RLS MERILNA TEHNIKA iz Žej pri Komendi z indeksom: 3,46.

– V panogi Finančne storitve je nagrado prejelo podjetje ADRIATIC SLOVENICA, članica skupine Generali Group, z indeksom: 3,39.

– V panogi Energetika in komunalne storitve pa je nagrada odšla v Maribor v podjejte AQUASYSTEMS ki je doseglo indeks: 2,59.

Predstavljamo zmagovalce

Adriatic Slovenica, prejemnica nagrade v panogi Finančne storitve

Adriatic Slovenici se ponašajo s prav posebnim dosežkom. Že četrto leto zapored prejmejo nagrado za najvišji indeks organizacijske energije v panogi Finančne storitve, in vsako leto posebej so svoj indeks izboljšali. To ni le odraz visoke stopnje motiviranosti zaposlenih, temveč tudi zmagovalnega duha in medsebojne povezanosti. Odličen rezultat pripisujejo pravim in najboljšim sodelavcem, oblikam sodelovanja med korporativnimi aktivnostmi in vsakim posameznikom. Tako dosegajo visoko stopnjo srčnosti, ki je vir celotne energije. Zmes pravih sestavin v pravem razmerju, ki jih skrbno negujejo in dosegajo to, da zaposleni V Adriatic Slovenici svoje vlogo v družbi ne jemljeno kot delovno mesto, temveč kot sestavni del življenja.

Vlasta Lenardič, vodja kadrovske službe Adriatic Slovenice

Agencija za energijo, prejemnica nagrade v panogi Storitve

Agencija za energijo je letos prvič sodelovala v projektu Organizacijska energija. Je nacionalni koordinator slovenskega energetskega prostora in rezultati njihovega dela se neposredno odražajo v koristih za odjemalca, potrošnika, ki je upravičen do zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo po primernih cenah. Zaposleni se čutijo močno povezani s tem poslanstvom, od koder izvira njihovo zadovoljstvo in visoka stopnja motivacije. Veliko vlagajo v izobraževanje in ustvarjajo okolje, kjer lahko zaposleni nenehno napredujejo, se izboljšujejo in polnijo z novimi znanji. Njihova formula za pravo energijo je ravnovesje na vseh področjih delovanja, pri čemer skrbno pazijo, da ni česa preveč ali česa premalo.

Duška Godina, direktorica Agencije za energijo

Varovanje narave je največja moralna obveza človeštva, najpomembnejši naravni vir našega planeta pa voda. Aquasystem s peščico zaposlenih skrbi za čiščenje odpadnih voda za več kot 136.000 prebivalcev. Leta 2017 so prejeli certifikat ISO 55001 so prejeli, ponašajo pa se tudi z okoljevarstvenim certifikatom ISO 14001:2015 . V podjetju Aqaasystem gredo strokovnost, odgovornost in ljubezen do narave in lokalne skupnosti z rokov roki s skrbjo za osebni razvoj in izobraževa nje zaposlenih. Odnos do narave izkazuje tudi kakovost odnosa do človeka in soljudi so prepričani v Aquasystems in dokazujejo tudi s tem, da v projektu organizacijska energija sodelujejo že vsa leta in letos prejemajo nagrado v panogi Energetika in komunalne storitve že tretjič.

Mojca Bratuš, vodja kadrovske službe Aquasystems

RLS Merilna tehnika, prejemnik nagrade v panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki

Podjetje RLS, Merilna tehnika je rekorder v panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki. Ob neverjetno hitri rasti, v zadnjih dveh letih beležeijo 40% rast, jim uspeva ohranjati dobro energijo, zavzete in energične zaposlene. Pravijo, da je to povesano s spremembami, ves čas se nekaj dogaja in to jih drži v kondiciji. Inovativnost je zapisana v sam DNK podjetja. Ljudem dopuščajo, da razmišljajo po svoje in prav vsi so uspešni – le pravo vlogo morajo imeti. Vrhunskih strokovnjakov v RLSju tujina ne privlači, prej obratno, RLS je magnet za tuje strokovnjake.
Morda tudi zato, ker ne prisegajo na natančno oblikovane cilje. Glavni cilj je vsako jutro priti v službo, potem pa jih okolje ustvarjalno »posrka« in v sodelovanju z drugimi se začnejo rezultati spontano udejanjati v stilu “Do your best”.

Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovske službe RLS Merilna tehnika

Gradiva in fotogalerija z dogodka

Za vas smo zbrali nekaj foto utrinkov iz dogodka in skupno prezentacijo. Vljudno vas vabimo, da izpolnite še anketo.