Sofos

Vodenje v VUCA svetu

/ Danijela Brecko

Piše: doc. dr. Danijela Brečko

Vodenje v VUCA svetu

Vodenje je učno potovanje, ki se nikoli ne konča

Ključne besede: vodenje, trendi, kompetence, VUCA svet

Vodenje je bilo vselej zahtevno, v tako imenovani novi normalnosti pa je še zahtevnejše in kompleksnejše. Potreben bo premik od obsesije zbiranja dobička za vsako ceno do razumevananja pomena akumuliranja znanja in nenehnega učenja. Delati stvari prav ali delati prave stvari je vprašanje podobno tistemu, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce. Pri vodenju je oboje enako pomembno. Za odkrivanje pravih poslovnih priložnosti je potrebno delati prave stvari, vendar je pri poslu treba delati stvari tudi prav. Živimo v tako imenovanem VUCA svetu, kjer se soočamo z volatilnostjo (Volatility) oz. nenehnim nihanjem vrednosti, negotovostjo (Uncertancy), kompleksnostjo (Complexity) in dvoumnostjo (Ambiguity). Z drugimi besedami soočamo se s tem, da ne vemo, kaj se bo dogajalo jutri in kakšna bo jutrijšna realnost poslovnega okolja. Kaotičnost narašča, vendarle pa  se je že izoblikovalo 7 najpomembnejših trendov, ki narekujejo upravljanje in vodenje podjetij in organizacij v VUCA okolju. 

Trend 1: Nove zahteve po znanjih in spretnostih; Pandemija Covid-19 je povzročila, da je večina podjetij sprejela nov način dela, številni zaposlneni  so se morali čez noč naučiti delati na daljavo, implementirati nove tehnologije in na daljavo komunicirati s strankami in sodelavci. Nadgrajevanje spretnosti in pridobivanje novega znanja velja tako za vodje kot za zaposlene, s hitrostjo sprememb pa se moramo vsi usposabljati še hitreje in še močneje. Za odkrivanje svojih vrzeli v spretnostih in znanjih se vprašajte: Kaj želite storiti, česar še ne zmorete? Katere nove teme morate razumeti? Kako lahko sproti osvežujete svoje znanje in veščine?

Trend 2: Potreba po hitrejšem doseganju rezultatov; Eden od nastajajočih vodstvenih trendov leta 2021 je, da bodo hitre spremembe postale nova norma. V času hitrih sprememb pa je ključna razlika med najboljšimi in ostalimi  vodji v tem, kako upravljajo s časom, talenti in energijo svoje delovne sile. Hitrejše doseganje rezultatov je možno le ob zmanjšanju izgubljenega časa in povečanju osredotočenosti zaposlenih. Ključna vprašanja, kako slediti večjim pričakovanjem in hitreje dosegati rezultate so: Katere spremembe morate izvesti? Kako zagotavljate uravnoteženost, zdravje in varnost in ohranjate produktivnost, ko se šprint spremeni v maraton? Kako gospodarite z energijo zaposlenih?

Trend 3: Načrtovanje gospodarske nestanovitnosti; Covid-19 in podnebne spremembe si podajata roki. To povzroča veliko nestanovitnost gospodarstva na mednarodni kot tudi lokalni ravni, kar povečuje potrebo po znanju nove ekonomije. Pri načrtovanju gospodarske nestanovitnosti vam lahko pomagajo odgovori na vprašanja: Kakšen vpliv na vas in vaše podjetje bo gospodarska nestanovitnost imela v naslednjem četrtletju, pol leta, celem letu? Kaj lahko in morate storiti, da okrepite in zavarujete posle podjetja pred in med padcem? So se pokazale kakšne priložnosti, ki jih prej ni bilo?

Trend 4: Grajenje zaupanja in psihološke varnosti; Mnoge organizacije bodo delovale po hibridnem modelu (mešanica dela na daljavo in v pisarni). Vodje bodo morali oblikovati nove delovne strukture in zagotavljati prožnost. V prožnih strukturah mora vodja zagotoviti jasni „zakaj“ z jasnimi časovnimi okviri in jasnimi cilji.  Pandemija  je (poleg ostalih dejavnikov) znatno zmanjšala zaupanje ljudi v institucije. Zaupanje pa je bistveno orodje vodenja. Spomnimo se primera podjetja Adobe, ki je v času prvega vala pandemije prvo ponudilio obljubo “brez odpuščanja”, da bi  tako olajšali skrbi zaposlenih in pokazali vrednost svoje delovne sile. Oblikovanje jasnih vrednot in sprejemanje odločitev, ki temeljijo na teh vrednotah so ključnega pomena pri krepitvi zaupanja. Vprašajte se: Kako vaše vrednote vplivajo na vaša dejanja in odločitve? Kdo ima moč v vaši organizaciji? Kaj naredite za izgradnjo zaupanja? Kaj lahko še storite za večjo psihološko varnost zaposlenih?

Trend 5: Povečajte prilagodljivost (osebno in profesionalno); Če želite uspevati v hitro spreminjajočih se okoliščinah, se morate prilagoditi številnim spremembam tako v službi kot doma – kot voditelj in kot človek. Mnogo zaposlenih zaradi naraščajočih pritiskov doma in v službi zapušča svoje organizacije. Osnovno vprašanje sodobnega vodje je, kako torej spodbujati zavzetost in pripadnost zaposlenih. Po raziskavi Gallup je zavzeti zaposleni kar za 45% produktivnejši od nezavzetega člana ekipe. Vzemite si trenutek za vprašanja: S katerimi največjimi izzivi se srečujete vi in ​​vaša ekipa? Kakšno je sodelovanje pri reševanju izzivov? Kdo so vaši ljudje in kako ste povezani z njimi?

Trend 6: Od optimizacije dobička k optimizaciji  well-beinga;  Potreben bo premik od optimizacije dobička in učinkovitosti k večjemu poudarku na zdravju ter psihičnem in socialnem blagostanju (well-being) zaposlenih. Nova normalnost je porodila številne nove ideje, ki začenjajo izzivati ​​obstoječe hierarhije in sisteme. Produktivnost v podjetjih, ki so učinkovito upravljala s časom, nadarjenostjo in energijo svojih ekip,  je zrasla. Številne organizacije pa so doživele upad produktivnosti zaradi neučinkovitega sodelovanja, potratnih načinov dela in splošnega upada zavzetosti zaposlenih. Če se želite optimizirati sisteme na vseh ravneh, se vprašajte: Kako se vaši procesi in sistemi razvijajo in ali odražajo nastale spremembe? Se organizacija razvija in uspeva tudi, ko se ekosistem razvija naprej? Kako zagotavljate  fizično, psihološko in socialno varnost v novih ekosistemih?

Trend 7: Večja svoboda in avtonomija pri delu; Med pandemijo smo večinoma delali od doma. Kljub nekaterim slabostim, pa ima delo od doma tudi prednosti. Pridobili smo nekaj več časa, ki bi ga sicer porabili za vožnjo na delo, v povprečju 50 minut (povzemam lastno raziskavo). Postali smo tudi bolj avtonomni pri delu. Če smo bili dobro opremljeni z delujočimi tehnologijami in pridobili še nekaj znanja o učinkovitem delu na daljavo, se je produktivnost povečala ob sočasnem doživljanju večje svobode in avtonomije. Delo na daljavo je organizacijam tako omogočilo dostop do talentov, ki jim prej niso bili dostopni. Vendar pa delo od doma ne ponuja le več svobode, temveč zahteva tudi večjo prilagodljivost. Službeno in zasebno življenje se hitro lahko začneta prekrivati. Ohranjanje zdravega ravnovesja med delom in življenjem od vodij zahteva iskrene odgovore na naslednja vprašanja: Kako “trgujete”  med fleksibilnostjo in zasebnostjo? Kako prilagodljivost vpliva na iskanje novih priložnosti? Kako prilagodljivost vpliva na vaše vezi v službi in doma? Ste zaposlenim vzor uravnoteženega življenja?

Dober vodja se ne rodi, temveč naredi

Dober vodja se vselej naredi, izoblikuje se na svoji učni poti, ki se nikoli zares ne konča.  Vodenje v novi normalnosti zahteva drugačne spretnosti, ki se jih da naučiti. Vsak vodja bi moral v t.i. novi normalnosti nadgraditi kompetence vodenja v smeri zgoraj predstavljenih trendov.  Zgodovina nas uči, da zmagovalci niso najmočnejši, temveč tisti, ki se najhitreje prilagodijo spremembam. In če je bil apel industrijske dobe, da je za dobre rezultate treba trdno delati, je apel ekonomije znanja trdno in nenehno učenje.

——————————————————————-

Vabljeni k sodelovanju v projektu Organizacijska energija in ogledu izobraževalnih programov družbe Sofos.