Sofos
Storitve / Coaching

Coaching je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam razviti nova vedenja. Coacheva vloga v procesu coachinga je klientu pomagati jasno izoblikovati cilj, ustvariti novo okolje in nove vire, v katerem bo lahko razvil novo vedenje, ki ga bo vodilo do novih rezultatov.

»Coaching je ciljno usmerjen, sistematičen, sodelovalen in interaktivni proces med coachem in klientom (ali skupino) z namenom razvoja posameznika ali skupine. Posameznik ali skupina ob podpori coacha osebnostno raste, preseže svoje notranje omejitve, da lahko v polnosti uresniči in živi svoje potenciale ter doseže želeno ravnovesje na zanj pomembnih življenjskih področjih. Bistvo coachinga so ozaveščanje, raziskovanje, razumevanje, učenje, spremembe, ustvarjanje novih vzorcev razmišljanja in delovanja.« (Slovensko coaching združenje)

Coaching se lahko izvaja kot poslovni ali kot osebni coaching (life coaching). Na področju poslovnega coachinga se lahko coaching izvaja individualno ali skupinsko.

Specializirani smo za izvajanje poslovnega coachinga. Spodaj najdete ponudbi tako za individualni kot skupinski coaching. V primeru izvedbe izven Ljubljane, se zaračunajo še potni stroški do želene lokacije izvedbe.

Individualni coaching

Individualni coaching (paket)
€600 – 1900
Mini paket – tri srečanja; maksi paket – 10 srečanj

Povpraševanje

Individualni coaching (posamezno srečanje)
€220
Eno srečanje traja 90 minut

Povpraševanje

Skupinski coaching

Skupinski coaching in coaching timov (5 ali več ur v enem dnevu)
€150
Cena velja na uro/posameznika/v skupini do največ 7 oseb

Povpraševanje

Skupinski coaching in coaching  timov (posamezna ura)
€190
Cena velja na uro/posameznika/v skupini do največ 7 oseb

Povpraševanje