Sofos

Mobing – prepoznajte in ukrepajte!
16. in 23 marec 2021

Organizacije so dolžne oblikovati ukrepe za preprečevanje mobinga - psihičnega in čustvenega nasilja v delovnih okoljih. Kaj pa vi? Že imate usposobljenega zaupnika v vaši organizaciji?