Sofos
Storitve / Strokovna predavanja / Čustveno-inteligentna komunikacija

Čustveno-inteligentna komunikacija

Opis predavanja

Večina konfliktov v organizaciji, tako v timih kot med posamezniki se začne zaradi neustrezne komunikacije, ki lahko povzroči dolgotrajne konflikte. Nerazrešeni konflikti pa so najpogostejši vzrok za nastanek mobinga oz. psihičnega in čustvenega nasilja , ki kot vemo, je pojav, ki ga je moč zaznati na vseh ravneh in v vseh smereh v organizacijah in ki znižuje motivacijo in delovn produktivnost. Zato ne preseneča dejstvo, da je najboljša preventivna strategija za preprečevanje mobinga uvedba t.i. kulture čustveno-inteligentne komunikacije, s katero daleč najbolj uspešno razrešujmo konflikte oz. preprečujemo pojav psihičnega nasilja v delovnih okoljih. V predavanju bomo tako predstavili 12 glavnih načel čustveno-inteligentne komunikacije ter to tudi ponazorili z konkretnimi primeri uporabe.

Trajanje

90 minut