Sofos
Storitve / Strokovna predavanja / Management kariere

Management kariere

Opis predavanja

V obdobju četrte industrijske revolucije se temeljito spreminja pogled na kariero. V gledališču nove dobe bo po napovedih futurologov namreč kar 60 odstotkov otrok, ki so sedaj v osnovni šoli, opravljali poklic, ki še ta hip ne obstaja. V predavanju bomo osvetlili ključne sprožilce sprememb in njihov vpliv na zemljevid sodobnih karier. Prav tako bomo razložili katere kompetence bodo najbolj cenjene na jutrišnjem trgu dela.
Ne spreminja pa se samo gledališče, spreminjajo se tudi igralci, ki vse bolj postajajo delavci znanja s svojimi pogledi na kariero ter novimi vrednotami, ki jih morajo organizacije danes upoštevati.

Trajanje

90 minut