Sofos
Storitve / Moderiranje

Moderiranje je najbolj naraven in najstarejši način človekove interakcije in se je praktično začelo že  v prazgodovini, ob ognju, ko je vodja skupine vodil in moderiral pogovor zbranih v smeri reševanja trenutnega izziva.
Sodobno moderiranje skupinskih procesov je začelo dobivati formalne oblike in pravila v 60-ih letih; najprej v ZDA, potem pa se je hitro razširilo po vsem svetu.
Osnovna filozofija pri moderiranju je, da  komuniciranje ni in ne more biti več zgolj enosmerni proces, temveč mora vključevati vse deležnike procesa, pri čemer je moderiranje vezni člen, ki zagotavlja večsmernost tega procesa.
Večsmernost in interaktivnost procesov je omogočil prodor sodobne filozofije, to je – prepričanje v pozitivnost sprememb, ki je tudi srčika moderatorskega poslanstva.
Moderator je torej tisti, ki mora prvi verjeti, da imajo vsi ljudje skrite potenciale in da se te potenciale da izvabiti iz ljudi.

Sodobna definicija moderatorstva
„Moderator je oseba, ki s pomočjo različnih moderatorskih metod in tehnik skupinam, organizacijam in skupnostim pomaga pri ustvarjanju novih idej in produktov, spodbujanju inovativnosti, strateškem in drugih oblikah načrtovanja, vzpostavljanju sodelovanja in oblikovanju mrež, sprejemanju odločitev, reševanju problemov in konfliktov, spreminjanju prepričanj … in drugih izzivih današnjega časa“ (Društvo moderatorjev Slovenije)

Specializirani smo za moderiranje procesov skupinske komunikacije, kot so dogodki, debatna  oz. strokovna omizja ter strateške delavnice. Cena po dogovoru.

Moderiranje dogodkov

Moderiramo enodnevne in več dnevne dogodke (seminarje, simpozije, konference, posvete, predstavitve, podelitve nagrad, poslovne zajtrke…). V sodelovanju z naročnikom samostojno pripravimo vse potrebne vsebine (vezne tekste in drugo) za moderiranje.

Pošljite povpraševanje

Moderiranje strokovnih omizij in panelov

Moderiramo panele in omizja, kjer nastopa več govornikov strokovnjakov oziroma predavateljev. Lahko pomagamo pri vodenju ali pa v celoti izberemo sogovornike in poskrbimo za celotno organizacijsko in vsebinsko pripravo omizja.

Pošljite povpraševanje

Moderiranje strateških delavnic

Moderiramo strateške delavnice, ki so primerne tako za organizacije in/ali za posamezne interesne skupine.
Pri moderiranju strateških delavnic za organizacije in/ali za interesne skupine razpolagamo s poslovnimi orodji za analizo potreb ter strateško odločanje.

Pošljite povpraševanje