Sofos
Storitve / Kako delovati pod pritiskom

Kako delovati pod pritiskom

Namen in cilji usposabljanja

Živimo v hudo konkurenčnem svetu,  kjer se vsi spoprijemamo z večjimi ali manjšimi pritiski, tako v osebnem kot poklicnem življenju. Na delovnem mestu se ti pritiski pogosto kažejo v obliki kratkih rokov za dokončanje nalog, povečanih zahtev predpostavljenega,  zapletov pri sodelovanju s sodelavci,  zahtevnih ali nikoli zadovoljnih strank, nepričakovanih nalog in v obliki drugih ovir, ki nam otežujejo opravljanje našega dela in doseganje naših ciljev.

Ljudje različno prenašajo pritiske. Eni se  želijo pritiskom izogniti, drugi se zlomijo, tretji pa celo bolje delujejo pod pritiski kot brez njih. Pritiskom in posledično stresu se ni mogoče izogniti, zato je toliko bolj pomembno, da se naučimo, kako pritiske (pre)usmeriti na zdrav in produktiven način. 

Prepoznate situacije, ki vam dvigujejo pritisk? Pritisk ni enako stresu, saj imamo za upravljanje pritiskov na voljo več virov, ki jih bomo spoznali na usposabljanju. Prav tako bomo prakticirali tehnike in pristope s pomočjo katerih boste ohranili zbranost tudi pod hujšimi pritiski ter razvili profesionalno držo tudi v samem vrtincu pritiska

Znanja in kompetence

Znanja: management, psihologija,

Kompetence: upravljanje pritiskov, miselna prožnost, samoorganiziranost


 

Cilji usposabljanja

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci:

  • znali pravočasno prepoznati situacije, ki jim povzročajo pritisk
  • prepoznali in izkoristili vire, ki so nam na voljo za upravljanje pritiskov 
  • uporabljali tehnike za upravljanje s pritiski
  • ravnali profesionalno v zahtevnih situacijah
  • bolje pripravljeni na prihodnje zahtevne situacije

 

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še