Sofos
Storitve / Strokovna predavanja / Upravljanje znanja

Upravljanje znanja

Opis predavanja

Preživele bodo tiste organizacije in tisti posamezniki, ki se bodo učili hitreje in pametneje upravljali svoje znanje. Nič ni bolj res kot to, zato bomo v predavanju vzeli pod drobnogled organizacije in način njihovega učenja oz. akumulacije ter upravljanja znanja. V predavanju bomo odgovorili na tri temeljna vprašanja upravljanja znanja; Zakaj je danes potrebno upravljati znanje, kaj obsega upravljane znanja in kako učinkovito upravljati znanje v organizaciji.

Znanje je hitro pokvarljivo blago, ki v povprečju zastari že v 3-5 letih, na nekaterih področjih celo prej; recimo na področju informacijskih tehnologij že v 3 mesecih? Podatek je kar malo strašljiv, kot je tudi strašljiv podatek, da je danes je v enem samem izvodu revije Times več informacij, kot jih je prejel posameznik, ki je živel v 17. stoletju v vsem svojem življenju. Znanje narašča skupaj s količino informacij in le to narašča v obliki ekspotencialne krivulje. V predavanju bomo osvetlili, kako lahko organizacija sama ustvarja novo znanje in kako ga lahko ustrezno »skladišči«, kot tudi predstavili primer dobre prakse.

Trajanje

90 minut