Sofos
Storitve / Strokovna predavanja / Viri energije za osebno rast

Viri energije za osebno rast

Opis predavanja

Ljudje osebno rastemo in zorimo celo življenje. Rast pa nikoli ne poteka enakomerno, še manj premo-sorazmerno ampak v obliki več zaporednih učnih krivulj. Hitrost osebnega razvoja je tako enaka hitrosti našega potovanja po učni krivulji. V tej luči lažje razumemo znameniti stavek Arie de Gus-a: »Preživele bodo tiste organizacije (in tisti posamezniki op. avt.), ki se bodo učili hitreje« Vsak dan veliko ljudi že zavestno odide na to popotovanje, nezavedno pa smo na tej poti vsi.

Za naše življenjsko popotovanje pa potrebujemo energijo, pravzaprav veliko energije, ki jo moramo znati ustvariti sami. Zunanji viri energije namreč na tem popotovanju ne delujejo. Po kakšnih notranjih virih lahko torej posežemo?

V predavanju bomo najprej dodobra raziskali pot učne krivulje oziroma krivulje osebne rasti, nato pa spregovorili o notranjih virih energije, ki nas napajajo na tej poti in kako jih sprožimo in usmerimo, da delujejo nam v prid.

Trajanje

90 minut