Sofos
Storitve / Vodenje s pomočjo coachinga

Vodenje s pomočjo coachinga

Namen in cilji usposabljanja

Vsaka organizacija je odvisna od uspešnosti svojih zaposlenih. Pri tem pa velja, da zgolj dobro opravljeno delo ni več dovolj. Od  ljudi se danes pričakuje agilnost, vztrajnost in nenehno inoviranje, produktov, procesov, odnosov… Vodje še nikoli niso bili pred tako vznemirljivimi izzivi, kot danes, ko so v prvi meri odgovorni za razvoj ljudi in njihovo opolnomočenje.   Več kot na dlani je, da potrebujemo svež pristop k vodenju. Le ta zahteva od vodij, da prevzamejo miselnost rasti in verjamejo v moč spreminjanja vsakega sodelavca. Spodbujajo prevzemanje odgovornosti uporabljajo ciljno vodenje in osmišljajo poslanstvo, vizijo, strateške cilje in vrednote v delovnih odgovornostih. Opolnomočijo sodelavce in čutijo ponos, ko jih sodelavci presežejo v znanju in veščinah. Ustvarjajo dialoge in predvsem vodijo proces reševanja problemskih situacij. Skrbijo za psihološko varnost in spodbujajo timsko uglaševanje. Pri vsem tem pa uporabljajo miselnost in veščine coachinga.

Uporaba coachinga pri vodenju nedvomno daje izjemne rezultate. Coaching je namreč že po svoji definiciji proces, katerega namen je pripeljati posameznika iz točke A v želeno točko B z uporabo specifičnih orodij in tehnik. Na usposabljanju bomo predstavili osnovne prvine coaching vodenja ter spoznali in obilno prakticirali metodo GROW za reševanje problemov ter rast in razvoj zaposlenih.

Cilji

 • Spoznali boste coaching pristope v vodenju ter njihovo praktično uporabo v delovnem okolju.
 • Naučili se boste učinkovitih coaching tehnik za podporo razvoju sodelavcev
 • Razvili boste veščine aktivnega poslušanja in empatične komunikacije.
 • Odkrili boste, kako podpreti sodelavce pri doseganju njihovih ciljev ter spodbuditi njihov osebni in profesionalni razvoj.
 • Praktične vaje in študije primerov vam bodo pomagale osvojiti zahtevnejše coaching tehnike

 

Cilji

 • Spoznali boste coaching pristope v vodenju ter njihovo praktično uporabo v delovnem okolju.
 • Naučili se boste učinkovitih coaching tehnik za podporo razvoju sodelavcev
 • Razvili boste veščine aktivnega poslušanja in empatične komunikacije.
 • Odkrili boste, kako podpreti sodelavce pri doseganju njihovih ciljev ter spodbuditi njihov osebni in profesionalni razvoj.
 • Praktične vaje in študije primerov vam bodo pomagale osvojiti zahtevnejše coaching tehnike

 

Znanja in kompetence

Znanja: vodenje, coaching, komunikacija, psihologija

Kompetence: razvojna miselna naravnanost, podajanje povratne informacije, oblikovanje ciljev, razvoj zaposlenih

Udeleženci po končanem usposabljanju pridobijo certifikat, ki jim lahko služi tudi za pridobitev individualne akreditacije pri EMCC –  Evropskem združenju za mentorstvo in coaching.

Vsebina

 • Kaj coaching je in kaj coaching ni?
 • Pomen coachinga za razvoj tima in posameznikov.
 • Kako se coaching vodenje razlikuje od drugih vodstvenih stilov
 • Razvoj coaching miselnost in onovne prvine vodenja s pomočjo coachinga
 • Coaching v akciji :  Praktična uporaba coachinga pri vodenju
  • Kako spodbuditi sodelavce k razmišljanju o lastnih ciljih in izzivih.
  • Kako pomagati sodelavcem oblikovati SMART, CLEAR in PURE cilje 
  • Kako dajati sodelavcem konstruktivno povratno informacijo po modelu OSKAR
  • Kako pomagati sodelavcem pri reševanju problemov in premagovanju izzivov s tehniko
  • Razvoj coaching miselnost in osnovne prvine vodenja s pomočjo coacahinga 
 • Coaching vodenje  za vsak dan za spodbujanje produktivne  organizacijske energije

Metodologija izvedbe

V sklopu usposabljanja  je teorije le toliko kolikor jo je potrebno za razumevanje delovanja konceptov v praksi. Vse ostalo se sestoji in vaj in simulacij, kjer se pričakuje aktivno sodelovanje udeležencev. Večina vaj poteka v parih in skupinah, nekaj pa je tudi individualnih.  Ogledamo si tudi film o coachingu z uporabo metode GROW, ki jo na usposabljanju tudi preizkusimo v živo na lastnih primerih. 

Izvajalka usposabljanja

Danijela Brečko  je doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je 7 tedenski program General Management Program, ki ga je zaključila na IECD Bled. Vodstvene veščine je razvijala in gradila v vlogi direktorice Planeta GV, ki ga je vodila 15 let. Danes je docentka za management na MLC – Fakulteti za management in pravo ter docentka za področje razvoja kadrov na Zdravstveni fakulteti v Novem mestu. Pri svojem delu v druži Sofos pa že vrsto let uspešno povezuje prakso s teorijio in teorijo s prakso.

Ima več kot 25 let izkušenj s predavanji in treningi in z moderiranjem skupinskih procesov komunikacije. v slovenskih kot tudi tujih organizacijah in podjetjih. Usposablja na področju managementa, psihologije vodenja, ravnanja z ljudmi pri delu, izobraževalnega managementa in osebnega razvoja.  Vodi nacionalni projekt Organizacijska energija, katerega poslanstvo je dvig energije v organizacijah za večjo strast in trajnostno rast. Svoje predavateljsko in trenersko delo povezuje z lastnimi raziskavami in je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti.  Tako je izpod njenega peresa nastalo 9 strokovnih knjig in preko 250 strokovnih ter znanstvenih člankov.  

Je tudi nosilka mednarodnega certifikata EMCC Senior Practitioner coach/mentor, v Sloveniji pa nosilka častne funkcije ambasadorka znanja.

Informacije o ceni in lokaciji

DATUM: 10. oktober 2023.  Usposabljanje traja od 9.00 do 16.00 ure.

CENA:

 • Redna cena usposabljanja: 270 €/udeleženca (DDV ni vključen).
 • Za paket “PAR”, ki predstavlja dva udeleženca iz iste organizacije,  znaša cena na posameznika 240 EUR (DDV ni vključen)
 • – Za paket “V  TROJE”, ki predstavlja tri udeležence iz iste organizacije,  znaša cena na posameznika 210 EUR (DDV ni vključen)

PRIJAVA: Obvezna je predhodna prijava preko spletnega obrazca.

LOKACIJA IZVEDBE: MLC Fakulteta za management in pravo, Tržaška 207, 1000 Ljubljana. Parkiranje je za udeležence usposabljanja brezplačno.