Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Čustveno-inteligentna komunikacija

Čustveno-inteligentna komunikacija

Namen

Spoznanja kvantne fizike nam jasno sporočajo, da človek ni le racionalno, ampak tudi čustveno bitje. Na to dejstvo v delovnih okoljih, pa tudi kje drugje, velikokrat pozabimo. Toda, našo energijo za delo črpamo iz večih virov, ne le iz racia. Moč osebne energije se namreč manifestira v nivoju mobilizacije fizičnega, čustvenega, intelektualnega in vedenjskega potenciala ali drugače povedano, moč naše energije opredeljuje tisto, kar čutimo, tisto, kar mislimo in način kako ravnamo s seboj in drugimi? Delovanje našega zavednega in nezavednega uma povezuje čustvena inteligentnost. Čustveno inteligentnost lahko z lastno aktivnostjo in treningi razvijamo vse svoje življenje Tako je že mnogo čustvenih nebogljencev zraslo v ljudi z veliko čustveno močjo in prožnostjo.

Izziv, ki ga naslavljamo v delavnici je: kako ustrezno in učinkovito komunicirati in sodelovati s posameznikom skozi prizmo njegove čustvene matrike? Ob tem si bomo pomagali z načeli in strategijami čustveno-inteligentne komunikacije, ki jo bomo predhodno dodobra spoznali in preizkusili v živo.

Cilji

  • znali prepoznavati svojo čustveno matriko in matriko svojih sodelavcev
  • znali uporabljati strategije prehoda iz enega v drugo čustveno in energijsko stanje
  • uporabljati načela čustveno inteligentne komunikacije pri vodenju
  • izbrali najučinkovitejše strategije glede na čustveno matriko posameznika
  • uporabljati strategije čustveno-inteligentne komunikacije za grajenje učinkovitih in dolgoročnih odnosov

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še