Sofos
Storitve / Delavnice in treningi

Delavnice in treningi

Vodenje s pomočjo coachinga

Uporaba coachinga pri vodenju daje izjemne rezultate. Coaching je že po svoji definiciji proces, katerega namen je pripeljati posameznika iz točke A v želeno točko B z uporabo specifičnih orodij in tehnik. Spoznajte coaching pristope za spodbujanje zmagovalne miselnosti sodelavcev.

Asertivno komuniciranje

Asertivno komuniciranje izhaja iz pozicije »jaz sem v redu, ti si v redu«, izhaja torej iz spoštovanja sebe in sogovornika. Gre za način učinkovite komunikacije z drugimi, pri katerem prepoznavamo potrebe, se izražamo jasno, samozavestno in spoštljivo. Asertivnost pomeni tudi biti zmožen izbirati in spreminjati svoje vedenje.

Presojanje, odločanje in reševanje problemov

Reševanje kompleksnih problemov ni lahko, vendar ni nujno, da je tudi mučno.  Pri tem nam lahko pomagajo različni postopki in modeli kot tudi nabor tehnik,  uporabnih za vse vrste problemov. Problemi očitno obstajajo zato, da jih rešujemo in s pomočjo njih rastemo ter zorimo. 

Voditeljstvo in razvoj vodij

Bistvo voditeljstva je uresničevanje poslanstva in vizije. Vendar ne kakorkoli, temveč s povezavo vodenja in sodelovanja, moči in odgovornosti. Nivo vpletenosti, zavzetosti ter energije, ki jo ljudje izkazujejo pri delu je odvisno od vodje. Ključno je, da imate na vodstvenih položajih ljudi, ki znajo, hočejo in zmorejo voditi odgovorno in učinkovito.

Izzivi dela na daljavo in upravljanje psihosocialnih tveganj

Kar 70% podjetij zatrjuje, da bodo delo od doma oz. na daljavo v večji ali manjši meri obdržala tudi po koncu epidemije. Pri delu na daljavo se lahko produktivnost znatno zmanjša. To pa lahko preprečimo z drugačno organizacijo dela, vodenjem ter upravljanjem psihosocialnih tveganj.

Upravljanje osebne energije

Ne čas, ne denar, najpomembnejši vir v VUCA prihodnosti je vaša osebna energija. Na naloge in sezname opravil bomo pogledali skozi energijska očala in prakticirali izbrane tehnike energijske vitalnosti. Z boljšim upravljanjem osebne energije, boste postali bolj učinkoviti, boljše reševali probleme in nudili več zadovoljstva ljudem okrog sebe.

Kako delovati pod pritiskom

Prepoznate situacije, ki vam dvigujejo pritisk? Pritisk ni enako stresu. Pritisk ni enako stresu, saj imamo za upravljanje pritiskov na voljo več virov kot za upravljanje stresa. Na usposabljanju bomo prakticirali tehnike in pristope s pomočjo katerih boste razvili profesionalno držo v samem vrtincu pritiska in ga obrnili sebi v prid!

Nove managerske veščine

Management procesov in nalog, management ljudi ter management samega sebe so tri osnovna področja managerskih veščin za vodenje v 3. tisočletju. Čas je, da se od transakcijskega vodenja pomaknemu k k transformacijskemu načinu ter gradimo vpliv na spodbudah, znanju in zgledih!

Mentorstvo – izkušnje preteklosti za znanje prihodnosti

Slavni mentorski pari kot so bili Platon – Socrates; Jung –Freud, Haydn-Beethoven, odkrivajo pravo poslanstvo mentorstva kot proces v katerem mentor pomaga usmerjati mentoriranca na njegovi poti do osebne uspešnosti.

Medgeneracijsko komuniciranje in sodelovanje pri delu

Na trgu dela nastopa že pet različnih generacij, vse z različnimi vrednotami, različnimi pričakovanji, različnimi komunikacijskimi stili in kar je za vodjo najzahtevnejše, drugačnimi motivacijskimi “zemljevidi”.

Premagajmo stres na delovnem mestu

Živimo v dobi preobilja in neslutenega tehnološkega razvoja, ki naj bi nam prinesel več blaginje in več prostega časa. Toda zdi se, da je ravno obratno in vvse več je stresa. Pomagamo si lahko s preprostimi a učinkovitimi tehnikami za premagovanje stresa na delovnem mestu.

Ravnanje s konflikti

Konflikti so vsakdanji pojavi, ki smo jim priča tako v službenem kot zasebnem življenju. Z izogibanjem konfliktov se veča naš konfliktni dolg, zato je bolje, da se naučimo spretnosti ravnanja z konflikti in iskanja načinov za njihovo konstruktivno razreševanje.

Načrtovanje kariere in karierna sidra

V sodobnem svetu narašča pomen vprašanj v zvezi s kariero, ki jo danes razumemo kot življenjsko učno pot Načrtovati svojo pot v “teatru nove ekonomije” je vse prej kot lahko, saj bo po napovedih futurologov kar 65 odstotkov osnovnošolcev opravljajo poklice, ki danes sploh še ne obstajajo.

Čustveno-inteligentna komunikacija

Kako ustrezno in učinkovito komunicirati in sodelovati s posameznikom skozi prizmo njegove čustvene matrike? Lahko si pomagamo z načeli in strategijami čustveno-inteligentne komunikacije, ki jo bomo na delavnici dodobra spoznali in preizkusili v živo.

Učinkovita izraba časa za povečanje uspešnosti in zadovoljstva pri delu

Se tudi vam zdi, da ves čas tekmujete s časom in svojih nalog ne uspete opraviti pravočasno? Spoznajte orodja in tehnike, ki vam bodo povrnile zapravljene minute, dneve, tedne... Naj čas postane vaš zaveznik, naloge pa vir zadovoljstva.

Vodenje za dvig organizacijske energije

Dober voditelj ima rad ljudi in se zaveda, da so le ti njegova največja dragocenost in njegova najpomembnejša naloga razvoj ljudi. Če se razvijajo ljudje, raste tudi organizacija

Vodenje pogovora o delovni uspešnosti

Čas tradicionalnih letnih razgovorov je mimo. Nadomešča jih pogovor o delovni uspešnosti (PDU), ki temelji na novih spoznanjih o vodenju in upravljanju delovne uspešnosti.

Vodenje zaposlitvenega razgovora

Osemdeset odstotkov uspeha je že v tem, da se upaš pokazati! 20 odstotkov pa v dobri pripravi! Delavnico izvajamo za iskalce zaposlitve kot tudi za delodajalce, ki vodijo zaposlitvene razgovore.

Timsko delo

Ne finance, ne strategija, ne tehnologija, ampak timsko delo je tisto, ki prinaša organizaciji ultimativno konkurenčno prednost, zato ker je tako močno, toda tudi tako redko. Together Ever Achieve More!

Razvoj vodstvenih kompetenc

Kompetence nam niso dane enkrat za vselej, treba jih je obnavljati vse življenje. Ste pripravljeni na nove izzive voditeljstva, vseživljenjsko učenje ter nenehno obnavljanje vodstvenih kompetenc v digitalni dobi?

Izzivi srednjih let in ohranjanje polne angažiranosti

Delavnica pomaga razumeti, kaj se nam dogaja v obdobju srednjih let in nas usposobi, da učinkovito poskrbimo za svoje fizično in duševno zdravje. Za pozitivni življenjski slog gre!

FotoBranje® – Celoumski sistem učenja

FotoBranje® – Odkrijte svoje potenciale z novim pristopom. Spoznali bodste učinkovite in uspešne tehnike učenja, kjer uporabljamo in aktiviramo večji del možganskih aktivnosti kot pri klasičnem učenju.

Moderiranje izobraževalnih dogodkov

Moderator je tisti, ki daje izobraževalneim in drugim dogodkom poseben čar. Velja pravilo, da lahko dober moderator reši še tako slab dogodek. Izmojstrite se s pomočjo poznavanja sodobnih pristopov v moderiranju.

Pedagoško – andragoško usposabljanje za predavatelje, trenerje in mentorje

ŽE ZBIRAMO PRIJAVE! Hitro posredovanje znanja je postalo v informacijski dobi izjemno pomembno, zato se vedno več ljudi znajde v vlogi predavatelja, trenerja ali mentorja. Imeti znanje je eno – posredovanje znanja pa povsem nekaj drugega. Pedagoško-andragoško usposabljanje je namenjeno temu, da vas naučimo učinkovito posredovati znanje. Ob uspešno zaključenem usposabljanju prejmete certifikat o pedagoško-andragoški usposobljenosti.

Pet ključev odličnega vodenja

»Dober vodja se ne rodi, ampak z leti naredi« (Danijela Brečko) Naloge in vloge voditeljev 3 tisočletja so: usmerjanje, motiviranje ter razvijanje zaposlenih z namenom doseganja vizije, poslanstva ter ciljev organizacije.