Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / FotoBranje® – Celoumski sistem učenja

FotoBranje® – Celoumski sistem učenja

Namen

FotoBranje® − Celoumski sistem učenja zajema usposabljanje za obvladovanje učinkovitih in uspešnih tehnik učenja, kjer uporabljamo in aktiviramo večji del možganskih aktivnosti kot pri klasičnem učenju.

Osnovni namen tako zasnovanega izobraževanja je usposobiti ključne kadre za hitrejše in bolj učinkovito učenje kot tudi povečati sposobnost osredotočanja in miselne zbranosti.

Vse omenjeno pa organizaciji pomaga hitreje graditi učno krivuljo. Ali kot je zapisal Arie de Gues v svoji znameniti knjigi “The Living Company”: “Preživele bodo tiste organizacije in tisti posamezniki, ki se bodo učili hitreje in znali pametno upravljati znanje”

Cilji

Udeleženci bodo:

  • spoznali in izkusili prednosti noveo paradigme učenja
  • spoznali postopek petih korakov FotoBranja in ga umojstrili na praktičnih primerih
  • aktivirali sistem FotoBranja s pomočjo različnih podpornih tehnik
  • se naučili uporabljati sistem FotoBranja pri izdelavi zahtevnejših poročil in nalog.
  • se učili hitreje in obenem razvili osredotočenost pri opravljanju nalog

Komu je namenjeno usposabljanje?

Usposabljanje je namenjeno ključnim kadrom, ki se pri svojem delu srečujejo z večjimi količinami podatkov, učenjem in odkrivanjem novega, in branjem večje količine strokovne literature… Še zlasti ga priporočamo tistim, ki morajo za uspešno delo poznati več zakonov, pravilnikov in usmeritev.V okviru kariernega razvoja pa ga priporočamo tudi tistim, ki se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja ter tistim, ki so vključeni v proces študija.Usposabljanje je dobrodošlo tudi kot dopolnitev /osvežitev veščin vodij na najvišjih ravneh.