Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Pet ključev odličnega vodenja

Pet ključev odličnega vodenja

Trajanje

24 ur

Namen

»Dober vodja se ne rodi, ampak z leti naredi« (Danijela Brečko)

Naloge in vloge voditeljev 3 tisočletja so: usmerjanje, motiviranje ter razvijanje zaposlenih z namenom doseganja vizije, poslanstva ter ciljev organizacije. Namen usposabljanja v programu 5 ključev odličnega vodenja pa je, da udeleženci) dosežejo velik napredek pri vodenju s tem, da

– si zastavijo vizijo, poslanstvo ter ključne cilje svojega podjetja ali oddelka;

– da se pomaknejo od klasičnih upravljalskih aktivnosti k vodenju in voditeljstvu

– si s pomočjo delegiranja sprostijo minimalno dve uri na dan ter v tem času delajo na aktivnostih višje vrednosti,

– rešijo probleme, ki jih imajo z zaposlenimi, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov,

– dodelijo svojim sodelavcem več pristojnosti in jih ciljno usmerijo,

– sestavijo pisne smernice in pričakovanja, ki jih imajo od svojih podrejenih, itd.

Cilji

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci

– ozavestili svoje vodstvene vloge in naloge

– na podlagi svoje jasne vizije, poslanstva in ciljev usmerjali sodelavce pri delu

– učinkovito delegirali delo sodelavcem

– namenjali več časa voditeljstvu in aktivnostim višje dodane vrednosti

– uspešno reševali problem s sodelavci, ki ne dosegajo pričakovan delovne uspešnosti,

– svojim sodelavcem dodelili več pristojnosti in jih ciljno usmerjali

– sestavili pisne smernice

Dodana vrednost delavnice

Udeleženci bodo na podlagi lastnega znanja, izkušenj in poznavanja sodelavcev sestavili pisne smernice, ki jih imajo od svojih sodelavcev. Udeleženci prejmejo tudi pisno gradivo z vajami.

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še