Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Učinkovita izraba časa za povečanje uspešnosti in zadovoljstva pri delu

Učinkovita izraba časa za povečanje uspešnosti in zadovoljstva pri delu

Namen

Se tudi vam zdi, da ves čas tekmujete s časom in svojih nalog ne uspete opraviti pravočasno? Ste nezadovoljni kljub doseženim ciljem? Vsak dan delate do onemoglosti, a nikakor ne pridete do konca? Zaradi številnih obveznosti ne najdete časa zase in za svoje najdražje?

Upravljanje s časom je veščina, ki je med najbolj potrebnimi za učinkovito delovanje in doseganje ciljev v načrtovanih rokih. Razporejanje časa je veščinska lastnost, ki je odvisna od naših vedenjskih vzorcev, zato jih na delavnici najprej analiziramo in ozavestimo ter spoznamo pravilne načine in orodja, ki nam omogočijo, da ponovno najdemo zapravljene minute, ure, dneve… Izvajalka delavnice se teme loteva tako iz vidika vedenjskih vzorcev kot energijskega karakterja človeka. Prepoznavanje tatov časa bo vašim sodelavcem omogočilo, da najdemo časovne rezerve tam, kjer se jih prej niso zavedali. Tako se bodo lahko izognili marsikateri stresni situaciji in delovali bolj umirjeno. In na ta način vnesli v svoje življenje več zadovoljstva in osebne izpopolnitve ter prihajali na delo bolj veseli in več energije.

Cilji

Udeleženci bodo po končanem usposabljanju:

  • ozavestili svoje vedenjske vzorce,
  • izdelali osebno analizo tatov časa,
  • si znali postaviti jasne in uresničljive cilje
  • znali samostojno uporabljati tehnike za določanje prioritet,
  • se naučili pravilno delegirati naloge (vodje).

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še