Sofos
Storitve / Delavnice in treningi / Vodenje zaposlitvenega razgovora

Vodenje zaposlitvenega razgovora

Trajanje

16 ur

Namen

Osemdeset (80) odstotkov uspeha je že v tem, da se upaš pokazati! (Wody Allen) 20 odstotkov pa v dobri pripravi!

Zaposlitveni razgovor namreč se začne že mnogo pred samim razgovorom; potrebna je dobra in celovita priprava nanj, ki jo tvori več dejavnikov, med njimi zlasti pridobitev pravih informacij o organizaciji ter dobra osebna ter psihična priprava nanj. Na delavnici bomo predstavili zakonitosti zaposlitvenega razgovora, kadar le ta poteka neposredno pri delodajalcu oz. pri najeti agenciji delodajalca. Udeleženci delavnice bodo s pomočjo diagnostičnega orodje spoznali tudi svoje karierno sidro. Na delavnici bodo potekale tudi simulacije zaposlitvenih razgovorov v živo, ki se bodo snemali s kamero. Pomemben del predstavlja tudi 360 stopinjska povratna informacija o razgovoru, ki si jo bomo podali med seboj.

Cilji

Udeleženci bodo po končanem usposabljanju:

  • samostojno pripravili načrt za zaposlitveni razgovor,
  • suvereno in samozavestno vodili zaposlitveni razgovor,
  • opravili najmanj tri razgovore v roku meseca dni po usposabljanju.

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še