Sofos

Kdo so najboljši gospodarji znanja 2017?

/ Danijela Brecko

Inštitut SOFOS v sodelovanju s Planetom GV že od leta 2002 meri izobraževalni utrip po podjetjih in organizacijah. V merjenje izobraževalnega utripa se podjetja vključujejo prostovoljno oz. na podlagi vsakoletnega razpisa, podatki pa se zajemajo za preteklo leto. Učinkovitost in uspešnost izobraževalnega managementa spremljamo s pomočjo 7 kazalnikov in glede na vrednost kazalnikov izberemo 10 najboljših gospodarjev znanja.

10 najboljših tako namenja izobraževanju 0,25 odstotkov skupnih prihodkov od rednega poslovanja 1,59 odstotkov od skupnih stroškov dela, letno pa investirajo v izobraževanje in usposabljanje 597,55 EUR na zaposlenega. Povprečno število ur izpopolnjevanja znanja in usposabljanja na zaposlenega med 10 najboljšimi znaša 24,60 ur (upoštevane so 60 minutne ure), povprečno število ur izpopolnjevanja znanja in usposabljanja članov najvišjega vodstva pa 39,15 ure. Pri 10 najboljših gospodarjih znanja delež zaposlenih, vključenih v vsaj eno obliko izpopolnjevanja znanja in usposabljanja dosega 90,64 odstotkov, delež notranjih mentorjev, trenerjev in coachev med vsemi zaposlenimi pa 12,12 odstotkov

V letu 2017 so se med 10 najboljših gospodarjev znanja uvrstili:
IBM Slovenija d.o.o.
Iskra Mehanizmi, d.o.o.
Kolektor Group d.o.o.
Lek, farmacevtska družba d.d.
Petrol d.d.; Skupina Krka
Telekom Slovenije, d.d.
Tobačna Ljubljana d.o.o.
Treves d.o.o.
Zavarovalnica Triglav, d.d.


(Foto: Koka Press)

10 najboljših močno prekaša slovensko povprečje
Letos smo imeli priložnost narediti primerjavo tudi s podatki Statističnega urada RS, ki po zakonu o državni statistiki raziskuje področje izobraževanja in usposabljanja vsakih 5 let. Njihova zadnja raziskava je bila narejena lani, podatki pa so bili zaradi obsežnosti raziskave ter poročanja po načelih Eurostata, obdelani letu 2016. Podatki tako prikazujejo nacionalno povprečje 6.170 podjetij, primerjave pa smo lahko naredili vzdolž 4 skupnih kazalnikov.

10 najboljših gospodarjev znanja tako močno prekaša slovensko povprečje in daje jasen signal, da se investicije v izobraževanje in usposabljanje povrnejo v obliki večje poslovne uspešnosti organizacije ter višji dodani vrednosti njihovih sodelavcev.